Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

18 серпня 2022
10 хв. читати

Порядок слів в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

На відміну від гнучкої української мови, де можна почати фразу з практично будь-якої частини мови, англійській притаманний суворий порядок слів (word order), який підпорядковується ряду нехитрих правил. Причина полягає в тому, що в ній існує лише кілька видів закінчень для передачі множини та тимчасових форм. Тому, щоб показати відносини між словами у реченні, англійська мова і покладається на чіткий порядок слів. Про це і піде мова. Let's get on with it!

Щоб зрозуміти структуру речень англійською мовою для початку необхідно отримати загальне уявлення про ті слова, що використовуються для його складання. Їх можна умовно поділити на 3 основні групи:

Самостійні частини мови (content words)

 • Іменник (noun) — людина, місце чи річ: human being – людина, spoon – ложка, Thomasin – Томасін.
 • Дієслово (verb) - описує дію або стан: to count - рахувати, to shout - кричати, to mock - передражняти.
 • Прикметник (adjective) - характеризує іменник: awesome - офігенний, loathsome - мерзенний, fluffy - пухнастий.
 • Прислівник (adverb) - описує дієслівні форми: furiously - шалено, quickly - швидко, lately - недавно.
Читай також

Англійська для замовлення в ресторані

Головні члени речення (principal parts of the sentence)

 • Суб'єкт = підмет (subject) - іменник або займенник, що безпосередньо виконує дію.
The cat is meowing now. – На даний момент кішка нявкає.
 • Предикат = присудок (predicate) - дієслівні варіації, що означають дію, які виконує суб'єкт.
The cat is meowing now. – На даний момент кішка нявкає.

Другорядні члени речення (subordinate parts of the sentence)

 • Об'єкт = доповнення (object) - займенник або іменник на яке спрямована дія.
They nomed the hamburgers hungrily. – Вони жадібно вминали гамбургери.
 • Означення (attribute) - прикметник, числівник, дієприкметник і т. д., що характеризують підмет або додаток.
They nomed the salmon hamburgers hungrily. – Вони жадібно вминали гамбургери з лососем.
 • Обставина (adverbial modifier) - визначає ознаку, причину, місце та час предикату.
They nomed the hamburgers hungrily. – Вони жадібно вминали гамбургери.

Головне правило: спочатку йде підмет, потім присудок, потім вже другорядні члени речення.

I have called you thousand times.
Я дзвонила тобі тисячу разів.

Підмет не обов'язково має бути саме першим словом, а між підметом і присудком теж можуть виявитися інші слова. Це правило не залізне. Ось приклад, де обставина стоїть перед підметом:

Yesterday love was such an easy game to play.
Вчора кохання було такою простою грою.

Бачите — спочатку йде yesterday, але речення все одно виглядає правильною, хоча за ідеєю першим словом мало бути love. Тому тут правила не закінчуються. Читаємо далі.

Порядок слів у окличному реченні

Окличне речення (exclamatory sentence) містить знак вигуку в кінці («!») і робить акцент на ознаку або предмет. Йому характерний такий самий порядок слів як у звичайному розповідному реченні, тобто суб'єкт слідує перед предикатом.

Good gracious! It is so tiny! – Матусе! Він такий крихітний!

Тим не менш, трапляються випадки, коли в окличному реченні можна опустити предикат. Ці речення можуть починатися з наступних слів: «what», «how» и «such».

What a lovely hat, honey! – Який чарівний капелюшок, люба!
Such an impudent brat! – Такий нахабний негідник!
How cute! – Як мило!

Побудова розповідних речень

Розповідне речення (declarative sentence) — речення, яке щось заявляє, затверджуючи будь-який факт чи навпаки, заперечуючи його. Існує два типи таких речень: стверджувальні + негативні.

 • Стверджувальне речення.

Повна формула побудови стверджувального речення (affirmative sentence) є таким: суб'єкт + предикат + [означення + доповнення + обставина]. Тим не менш, залежно від того, що саме ви хочете висловити, деякі складові цієї формули можна опускати: доповнення, означення та обставину.

Mia is reading a great novel now. – Міа зараз читає чудовий роман.
Christian is handsome. – Крістіан привабливий.
Vanilla color fits me. – Ванільний колір мені пасує.

NOTA BENE: Кожному англійському часу відповідають особливі слова-маркери (already, currently, often etc.), тому при вивченні часових форм завжди звертайте увагу на позицію, яку ці слова займають у реченні.

 • Негативне речення.

Характерною рисою негативного речення (negative sentence) є наявність допоміжного дієслова в залежності від часу (do, have, be) і частинки not. Порядок слів англійською: суб'єкт + допоміжне дієслово + not + предикат + [означення + доповнення + обставина]. Деякі частини речення можна опускати: доповнення, означення та обставину.

I don’t like it. – Мені це не подобається.
Sam hasn’t done it yet. – Сем ще не зробив цього.
Lawyers weren’t afraid. – Адвокати не були налякані.

Порядок слів у наказовому реченні

Порядок слів у наказовому реченні (imperative sentence), що використовується для спонукання, наказів, інструкцій та команд; відповідає розповідному, але з одним лише винятком: суб'єкт зазвичай не використовується.

Close your eyes. – Закрий очі.
Give me the magazine. – Дай мені журнал.
Buy two red apples. – Купи два червоних яблука.

Для передачі заперечення перед присудком додаємо «do + not = don’t».

Do not close your eyes. = Don’t close your eyes. – Не закривай очі.
Do not give me the magazine. = Don’t give me the magazine. – Не давай мені журнал.
Do not buy those red apples. = Don’t buy those red apples. – Не купуй ті червоні яблука.

Порядок слів у питальному реченні

Питальне речення (interrogative sentence) ділиться на 4 основних типи.

 • Загальний (general): допоміжне дієслово + суб'єкт + предикат + [означення + доповнення + обставина].
Are you engrossed in Chinese art? – Ти захоплюєшся китайським мистецтвом?
 • Спеціальний (special): запитальне слово + допоміжне дієслово + суб'єкт + предикат + [означення + доповнення + обставина].
Where do you prefer eating out? – Де ти вважаєш за краще обідати поза домом?

NOTA BENE: У деяких випадках "who" виступає як підмет: Who is playing the piano right now? - Хто зараз грає на фортепіано?

 • Альтернативний (alternative): порядок слів як у розповідному реченні, але зі сполучником «or».
Will Andrew go to New Orleans or San Diego? – Ендрю поїде в Новий Орлеан чи Сан-Дієго?
 • Засвідчуючий (tag): 1-а частина - порядок слів розповідного речення; 2-а частина - порядок слів загального короткого питання.
Are you an interpreter, aren't you? – Ти усний перекладач, чи не так?

Особливі випадки зміни порядку слів в англійській мові

 • Розмовна англійська мова.

Розмовна англійська, особливо сленг, рясніє всілякими соковитими слівцями і фразами. І немає зовсім нічого особливого в тому, що всім звичні правила порядку слів такої консервативної англійської насправді можна сміливо порушувати. Структура англійського речення:

Неформально: Nah! Never been into anime much. – Ні! Ніколи особливо не фанатів з аніме.
Формально: No! I have never been into anime. – Ні! Мені ніколи не подобалося аніме.
Неформально: Wanna have some murk & cookies, buddy? – Хочеш каву з печивом, друже?
Формально: Do you want to have some murk with cookies, buddy? – Друже, ти хочеш кави з печивом?

Непрямий порядок слів в англійській

Спочатку ви повинні вивчити прямий порядок слів. Вивчіть всі вищезгадані правила, щоб будувати речення відповідно до них. І лише потім можна переходити до вивчення непрямого порядку слів.

Так, відходити від звичного порядку слів в англійській можна. І це також треба вміти. Переставляти слова як вам заманеться не можна. Давайте вчитися.

По-перше, інверсія (inversion) - синтаксичний феномен навмисної зміни порядку слів у реченні. For instance:

To their baby Mia and Sam give all their time. – Весь свій час Міа та Сем приділяють їх дитині.

За правилами на початку мав бути підмет (Mia and Sam), потім присудок (give all their time), і вже в кінці to their baby. Однак тут автор вирішив застосувати інверсію.

По-друге, риторичне питання (rhetorical questions), яке за фактом, навіть не є питанням, а ствердною чи негативною фразою у формі питання. Такий тип питального речення не потребує відповіді, оскільки він і так очевидний. For instance:

Me a sleepy-head? – Я лежебока?

Використовується як посилення виразності мови. Часто використовуються в ораторському мистецтві, риторичні питання спрямовані на те, щоб привернути увагу аудиторії, дозволяючи послідовним пропозиціям звучати достовірно та значимо.

Парцеляція (detachment) - особливе розташування членів речення. Парцеляція прийом у стилістиці, заснований на виділені другорядного члена речення за допомогою пунктуації: тире, ком або точки. Перебуваючи у певній позиції, компонент ізольованого речення здається формально незалежним від слів, на які він посилається, хоча порядок слів може і не порушуватися, однак, зв'язки між елементами завжди залишаються.

Michael had to beg them for mercy. Hourly. – Майкл був змушений благати їх про помилування. Годинами.

І нарешті всупереч правилам можуть стояти прислівники (adverbs). Слова на зразок up, away, down, in тощо. Застосовується такий порядок рідко, ми не радили б використовувати подібні формулювання — просто знайте, що таке можливо. Наприклад:

Away ran a cat. – Геть втік кіт.

NOTA BENE: Стилістичні прийоми характерні лише для пишномовного стилю на письмі, що використовується в художніх творах.

Читай також

Яка плинність кадрів вважається нормальною

Підводячи підсумок

Порядок слів у реченні в англійській мові більш суворий, ніж в українській. У ньому є правила, але ці правила мають довгий список винятків. У міру вивчення мови ви навчитеся думати англійською та перестанете будувати в голові шаблони. Натомість ви станете будувати речення інтуїтивно, як це роблять носії.
Ми розібрали правила побудови речень в англійській мові. Тепер ви знаєте не тільки структуру цього дивовижного англійського речення, але й порядок слів, властивий кожному типу. Сподіваємося, вам це допоможе, і незабаром ви забудете про проблеми з побудовою фраз англійською мовою, а подальше вивчення мови приноситиме лише задоволення. Stay focused and grammatically correct!

Навчання в школі англійської мови Englishdom - ваш надійний провідник у покращенні мовних навичок. Індивідуальний підхід та досвідчені викладачі допоможуть вдосконалити знання про порядок слів в англійській мові. Вільне майбутнє починається з вільної англійської!

Велика та дружна родина Englishdom