Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

18 серпня 2022
8 хв. читати

Прийменники часу та місця в англійській

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

В англійській граматиці прийменник (preposition) — це частина мови, яка показує зв'язок між іменником або займенником та іншими словами у реченні. Прийменники вважаються одними з основних елементів речень і відносяться до частин, які ми використовуємо найчастіше в мові. Також вони входять до так званого VIP-клубу, це означає, що нові прийменники в англійській мові з'являються вкрай рідко, відповідно, не кожне слово може туди потрапити. Що ж, давайте познайомимося з цими «великими цяцями». Ready, steady, go!

Прийменники часу в англійській мові

Конкретний час: прийменники «in», «on», «at».

Прийменник «at» [æt] – використовується, коли йдеться про конкретний час. Наприклад:

at noon [æt nu:n] – у полуденний, в обідній час;

at the moment [æt ðə 'məumənt] – на даний момент, прямо зараз;

at bedtime [æt 'bedtaɪm] – на сон прийдешній, у нічний час;

at sunset [æt 'sʌnset] – на заході сонця, із заходом сонця;

at dinnertime [æt 'dɪnətaɪm] – в обід;

at 7 o'clock [æt 'sev(ə)n ə'klɔk] – о 7 годині;

at 08:45 a.m. [æt eɪt fɔ:tɪ'faɪv eɪ em] – о 08:45 ранку;

at 11:20 p.m. [æt ɪ'lev(ə)n 'twentɪ pi: em] – о 11:20 вечора;

at sunrise [æt 'sʌnraɪz] – на сході, на сході сонця.

NOTA BENE: Зверніть увагу на використання прийменника часу «at» у наступних стандартних виразах:

 • At night [ət naɪt] – вночі.
You can see stars at night, Tommy.
Ти можеш побачити зірки вночі, Томмі.
 • At/on the weekend [ət/ɒn ðə wi:k'end] – у вихідні.
Shane doesn't usually work at the weekend.
Шейн зазвичай не працює у вихідні.
 • At/on Christmas [ət/ɒn 'krɪsməs] – на Різдво.
I'm planning to visit my relatives at Christmas.
Я планую відвідати родичів на Різдво.
 • At the same time [ət ðə seɪm 'taɪm] – в той самий час.
Teens completed the task at the same time.
Підлітки закінчили завдання одночасно.
 • At present [ət prɪ'zent] – зараз, на даний момент.
Helen is busy at present. Call later.
Гелен на даний момент зайнята. Зателефонуй пізніше.

Якщо ви використовуєте назву місяця, століття, року або тривалий відрізок/період часу, використовуйте прийменник «in» [ɪn]. Наприклад:

in June [ɪn dʒu:n] – в червні;

in the summer [ɪn ðə 'sʌmə] – того літа;

in fall/autumn [ɪn fɔ:l / 'ɔ:təm] – восени;

in 1760 [ɪn sev(ə)n'ti:n 'sɪkstɪ] – у 1760;

in the 1990s [ɪn ðə 'naɪntɪz] – у дев'яності;

in the Ice Age [ɪn ðə aɪs eɪdʒ] – у льодовиковий період;

in the past [ɪn ðə pɑ:st] – в минулому;

in the future [ɪn ðə 'fju:tʃə] – в майбутньому;

in the first half of the century [ɪn ðə fɜ:st hɑ:f ɔv ðə 'sentʃ(ə)rɪ] – у першій половині століття.

Якщо нам у реченні важливо зробити акцент на конкретну дату або день тижня, то використовуємо прийменник «on» [ɔn]. Наприклад:

on Monday [ɔn 'mʌndeɪ] – в понеділок;

on Sundays [ɔn 'sʌndɪz] – щонеділі;

on 2nd March, 2003 [ɔn ðə 'sek(ə)nd ɔv mɑ:tʃ tu: 'θauz(ə)nd θri:] – другого березня, 2003;

on January 17 [ɔn 'dʒænju(ə)rɪ sev(ə)n'ti:nθ] – сімнадцятого січня;

on her birthday [ɔn hɜ: 'bɜ:θdeɪ] – в її день народження;

on Mother's Day [ɔn 'mʌðəz deɪ] – у день матері;

on New Year's Eve [ɔn nju: 'jiəz i:v] – напередодні Нового року.

Зверніть увагу на наведені нижче стійкі фрази в англійській мові:

in the morning – вранці, але on Wednesday morningвранці у середу;

in the morningsщоранку, але on Saturday mornings – щоранку у суботу;

in the afternoon(s)після обіду, але on Sunday afternoon(s)після обіду у неділю;

in the evening(s)увечері, але on Monday evening(s)увечері у понеділок.

NOTA BENE: Якщо в реченні вже вжито такі слова як: «last» (минулий), «next» (наступний), «every»( кожен), «this» (цей), то прийменники «at», «in» та «on» не потрібні. Наприклад:

Вірно: Mia had a great time in Dublin last August.
Невірно: Mia had a great time in Dublin in last August.
Міа чудово провела час у Дубліні, минулого серпня.
Вірно: My wifey and me are going out on a date next Friday.
Невірно: My wifey and me are going out on a date on the next Friday.
Моя дружина і я йдемо на побачення наступної п'ятниці.
Вірно: Do your mates go home every Christmas?
Невірно: Do your mates go home at every Christmas?
Твої приятелі приїжджають додому кожне Різдво?
Вірно: Elizabeth will write you this morning.
Невірно: Elizabeth will write you in this morning.
Елізабет напише тобі цього ранку.
Читай також

Тести з англійської мови 8 клас

Період часу

Іноді необхідно виділити часовий проміжок від початку та/або до кінця. Тоді на допомогу приходять наступні прийменники часу:

 • For [fɔ:] – протягом.

Bob has been working here for 3 years already.
Боб працює тут вже 3 роки.

 • Since [sɪn(t)s] – з того часу, з.
Children have been playing since 5 o'clock.
Діти грають із 5 годин.
 • By [baɪ] – до.
I will have done it by tomorrow.
Я зроблю це до завтра.
 • From ... to [frɔm ... tu:] – з/від ... до/по.
The sale is from 5%  to 70%, woah!
Розпродажі від 5% до 70%, вау!
 • From ... until [frɔm ... ʌn'tɪl] – з/від ... до/по
Sakura has to prepare for an exam from September until October.
Сакура змушена готуватися до іспиту з вересня до жовтня.
 • During ['djuərɪŋ] – протягом.
Fortunately, the cafe is open during the day.
На щастя, кафе відкрито протягом дня.
 • Within [wɪ'ðɪn] – за.
Are you able to get dressed within 5 minutes, babe?
Можеш одягнутись за 5 хвилин, крихітка?

Прийменники місця в англійській мові

Отже, якщо ми можемо вказати на точне розташування об'єкта або предмета, ми можемо використовувати прийменник «at» [æt]. Наприклад:

at the top of the page [æt ðə tɔp ɔv ðə peɪdʒ] – угорі сторінки, у верхній частині сторінки;

at the front desk [æt ðə frʌnt desk] – біля стійки реєстрації;

at the corner [æt ðə 'kɔ:nə] – на розі;

at the door [æt ðə dɔ:] – біля дверей, на порозі;

at the end of the road [æt ðə end ɔv ðə rəud] – наприкінці шляху;

at the bus stop [æt ðə bʌs stɔp] – на автобусній зупинці;

at the entrance [æt ðə 'entrən(t)s] – біля входу;

at the crossroads [æt ðə'krɒsrəʊdz] – на роздоріжжі.

А ось якщо маємо на увазі обмежений або закритий/замкнений простір, то сміливо вживаємо прийменник місця «in» [ɪn]. Наприклад:

in the garden [ɪn ðə 'gɑ:d(ə)n] – в саду;

in my pocket [ɪn maɪ 'pɔkɪt] – в моїй кишені;

in Orlando [ɪn ɔ:'lændəu] – в Орландо;

in a building [ɪn ə 'bɪldɪŋ] – у будівлі;

in Japan [ɪn dʒə'pæn] – в Японії;

in a box [ɪn ə bɔks] – в коробці;

in his wallet [ɪn hɪz 'wɔlɪt] – у його гаманці;

in a car [ɪn ə kɑ:] – в машині.

Нарешті, говоримо про якусь горизонтальну поверхню, то тут у хід йде прийменник «on» [ɔn]. Наприклад:

on a page [ɔn ə peɪdʒ] – на сторінці;

on the ceiling [ɔn ðə 'si:lɪŋ] – на стелі;

on the door [ɔn ðə dɔ:] – на дверях;

on the floor [ɔn ðə flɔ:] – на підлозі;

on the carpet [ɔn ðə 'kɑ:pɪt] – на килимі;

on the cover [ɔn ðə 'kʌvə] – на обкладинці;

on the menu [ɔn ðə 'menju:] – у меню.

NOTA BENE: Тим не менш, ми говоримо on the wall [ɔn ðə wɔ:l] – на стіні.

 

Читай також

Тест: чи зможете ви пройти співбесіду англійською?

Інші прийменники розташування об'єкта

above [ə'bʌv] – над;
over ['əuvə] – через;
in front of [ɪn frʌnt ɒv] – попереду;
beside [bɪ'saɪd] – поряд;
below [bɪ'ləu] – нижче;
under ['ʌndə] – під;
behind [bɪ'haɪnd] – позаду.

Приклади для наочності:

There is a pink ball under the table. – Під столом рожевий м'яч.
William stood in front of the door and rang the bell. – Вільям встав біля дверей і зателефонував у дзвінок.
Jack sat beside Ginger in the cinema. – У кінотеатрі Джек сів поруч із Джинджер.

Yay, folks! Ось ми і розібрали прийменники місця та часу з датами та без в англійській мові. Також, поговорили про нюанси вживання та винятки з правил. Запам'ятовуйте та сміливо використовуйте їх у мові. Ніколи не пізно стати гуру англомовних прийменників! 

Велика та дружна родина EnglishDom