Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Податки

26 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈkæpɪtl geɪn tæks]

capital gains tax

податок на приріст капіталу

car
[kənˈsʌmpʃən tæks]

consumption tax

податок на споживання

car
[ˈkɔ:pərɪt tæks]

corporate tax

Корпоративний податок

car
[dɪˈdʌkt]

deduct

відняти

car
[ˈɜːrnɪŋ]

earning

заробіток

car
[ɪsˈteɪt tæks]

estate tax

податок на спадщину

car
[ıʹveıdə]

evader

неплатник податків

car
[ɪˈventʃuəl]

eventual

остаточний

car
[ekˈsaɪz tæks]

excise tax

акцизний збір

car
[flæt tæks]

flat tax

єдиний податок

car
[ˈfɔrɪn tæks]

foreign tax

іноземний податок

car
[ɡɪft tæks]

gift tax

податок на дарування

car
[ˈɪnkʌm]

income

дохід

car
[ˈɪnkʌm tæks]

income tax

податок на прибуток

car
[ˈlevɪ]

levy

оподатковувати

car
[peɪ tæks]

pay taxes

виплачувати податки

car
[ˈpeɪrəul tæks]

payroll tax

податок на зарплату

car
[ˈprɔpətɪ tæks]

property tax

податок на нерухомість

car
[seɪl tæks]

sales tax

податок з продажу

car
[tæks]

tax

Податок

car
[tæks frɔ:d]

tax fraud

податкове шахрайство

car
[tæks ˈplæn.ɪŋ]

tax planning

податкове планування

car
[ˈtæksˌpeɪə]

taxpayer

платник податків

car
[̘. ̈n.ˈtrænsfə: tæks]

transfer tax

податок на перекази

car
[ˈʌnɪmˈplɔɪmənt tæks]

unemployment tax

податок до фонду допомоги безробітним

car
[ˌvæl.juːˈæd.ɪd tæks]

value-added tax

податок на додану вартість

car