Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

PR менеджмент

35 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈbʌv ði: laɪn]

above the line

вище за норму

car
[ˌbiː.təˈbiː]

B2B

бізнес для бізнесу

car
[ˌbiː.təˈsiː]

B2C

бізнес для споживача

car
[bɪˈləu ði: laɪn]

below the line

нижче за норму

car
[blɒg]

blog

блог

car
[brænd]

brand

трейд-марка

car
[briːf]

brief

інструкція

car
[kəˈmju:nɪtɪ rɪˈleɪ.ʃ ə n]

community relations

відносини з місцевим населенням

car
[kənˈsʌl.t ə n t.si]

consultancy

консалтингова кампанія

car
[ˈkɑːpi]

copy

копія

car
[ʹkɒpıraıtiŋ]

copywriting

копірайтінг

car
[ˈkɔ:pərɪt kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃ ə n]

corporate communications

внутрішньофірмова комунікація

car
[ˈkɔ:pərɪt aɪˈdentɪtɪ]

corporate identity

фірмовий стиль

car
[ˌkɔːr.pɚ.ət ˌsoʊ.ʃəl rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i]

corporate social responsibility

корпоративна соціальна відповідальність

car
[ˈkraɪsɪs ˈmænɪdʒmənt]

crisis management

кризове управління

car
[emˈbɑ:ɡəu]

embargo

ембарго

car
[ɪˌvæljuˈeɪʃən]

evaluation

Оцінка

car
[ˈfeɪsɪŋ]

FMCG

товари повсякденного попиту

car
[ˈfʌndˌreɪ.zɪŋ]

fundraising

сбір грошей

car
[ˈɪmpækt]

impact

вплив

car
[ɪnˈtə:nl kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃ ə n]

internal communications

внутрішні контакти

car
[ˈmɑ:kɪtɪŋ kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃ ə n]

marketing communications

маркетингова комунікація

car
[ˈmedɪə ˈmɒn.ɪ.tə r ]

media monitoring

моніторинг ЗМІ

car
[ˈmedɪə rɪˈleɪ.ʃ ə n]

media relations

зв'язку з пресою

car
[nju:z rɪˈli:s]

news release

повідомлення для друку

car
[ˈpɒdkɑːst]

podcast

подкаст

car
[ˌpiːˈɑː r ]

PR

відносини з громадськістю

car
[prɪnt prəˈdʌkʃən]

print production

Друкована продукція

car
[ˈpʌblɪk]

public

громадський

car
[ˈpʌblɪk əˈfeə r ]

public affairs

зв'язки з громадськістю

car
[ˌrepjʊˈteɪʃən]

reputation

репутація

car
[ˈsəuʃəl ˈmedɪə]

social media

соціальні медіа

car
[ˈspəʊks.mən]

spokesperson

представник

car
[ˈsteɪkˌhəʊl.də r ]

stakeholder

Зацікавлена сторона

car
[ˈtɑːgɪt ˈmɑːkɪt]

target market

цільовий ринок

car