Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Топ 100 прийменників

99 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈbɔ:d]

aboard

на борту

car
[əˈbaut]

about

про

car
[əˈbʌv]

above

нагорі

car
[əˈkrɔs]

across

через

car
[ˈɑ:ftə]

after

після

car
[əˈɡenst]

against

проти

car
[əˈlɔŋ]

along

вздовж

car
[əˈmɪd]

amid

посеред

car
[əˈmʌŋ]

among

серед

car
[ænd]

and

і

car
[əˈraund]

around

навколо

car
[æz]

as

як

car
[æz æz]

as ... as

так само ... як і

car
[əz fɑːr əz]

as far as

наскільки

car
[æt]

at

Біля

car
[bɪˈkɑːz]

because

тому що

car
[bɪˈfɔ:]

before

до

car
[bɪˈhaɪnd]

behind

позаду

car
[bɪˈləu]

below

нижче

car
[bɪˈni:θ]

beneath

з нижнього боку

car
[bɪˈsaɪdz]

besides

крім того

car
[bɪˈtwiːn]

between

між

car
[biˈjɒnd]

beyond

по той бік

car
[bəuθ ænd]

both ... and

як ... так і

car
[bʌt]

but

але

car
[baɪ]

by

по

car
[baɪ miːnz ɔv]

by means of

за допомогою

car
[kənˈsə:nɪŋ]

concerning

відносно

car
[kənˈsɪdərɪŋ]

considering

зрештою

car
[dɪˈpendɪŋ]

depending

в залежності

car
[dɪˈspaɪt]

despite

незважаючи на

car
[daun]

down

вниз

car
[dju: tu:]

due to

через

car
[ˈdjuərɪŋ]

during

в процесі

car
[ˈaɪðə ɔ:]

either ... or

або або

car
[ɪkˈsept]

except

окрім

car
[ɪkˈseptɪŋ]

excepting

за винятком

car
[ɪkˈskluː.dɪŋ]

excluding

за винятком

car
[fɔ:]

for

протягом

car
[frɔm]

from

з числа

car
[ɪf]

if

якщо

car
[ɪn]

in

в

car
[ɪn əˈkɔ:dəns wɪð]

in accordance with

відповідно до

car
[ɪn bɪˈhɑ:f ɔv]

in behalf of

в інтересах

car
[ɪn keɪs ɔv]

in case of

у випадку

car
[ɪn frʌnt ɔv]

in front of

перед

car
[ɪn spaɪt ɔv]

in spite of

всупереч

car
[ɪnˈklu:dɪŋ]

including

в тому числі

car
[ˈɪnˈsaɪd]

inside

всередині

car
[ɪnˈsted ɔv]

instead of

замість

car
[ˈɪntu]

into

всередину

car
[laɪk]

like

подобно

car
[nɪə]

near

Біля

car
[ˈnaɪðə nɔ:]

neither ... nor

ні ні

car
[nekst tu:]

next to

близько

car
[ɔv]

of

з

car
[ɔf]

off

від

car
[ɔn]

on

на

car
[ɔn əˈkaunt ɔv]

on account of

на рахунок

car
[ɔn bɪˈhɑ:f ɔv]

on behalf of

від імені

car
[ɔn ði: ˈkɔntrərɪ]

on the contrary

Навпаки, обернено, протилежно

car
[ɔn tɔp ɔv]

on top of

до того ж

car
[ˈɒpəzɪt]

opposite

навпроти

car
[ɔ:]

or

або

car
[aut]

out

вне

car
[aut ɔv]

out of

за межами

car
[ˈautˈsaɪd]

outside

зовні

car
[ˈəuvə]

over

над

car
[ˈəuɪŋ tu:]

owing to

через

car
[pɑ:st]

past

повз

car
[pə:]

per

за

car
[plʌs]

plus

разом з

car
[rɪˈgɑːdɪŋ]

regarding

щодо

car
[raund]

round

кругом

car
[sɪns]

since

Відтоді як

car
[səʊ]

so

Тому

car
[ðæn]

than

ніж

car
[θæŋks tu:]

thanks to

завдяки

car
[ðæt]

that

що

car
[θru:]

through

Наскрізь

car
[tɪl]

till

доти

car
[tu:]

to

до

car
[tu: ði: left]

to the left

ліворуч

car
[tu: ði: raɪt]

to the right

праворуч

car
[təˈwɔ:dz]

towards

у напрямку до

car
[ˈʌndə]

under

під

car
[ˌʌndəˈni:θ]

underneath

під поверхнею

car
[ʌnˈlaɪk]

unlike

На відміну від

car
[ənˈtɪl]

until

Аж до

car
[ʌp]

up

вгору

car
[əˈpɔn]

upon

з моменту

car
[ˈvə:səs]

versus

в порівнянні

car
[ˈvaɪə]

via

за допомогою

car
[wen]

when

коли

car
[waɪl]

while

в той час як

car
[wɪð]

with

з

car
[wɪð ˈrefrəns tu:]

with reference to

стосовно

car
[wɪˈðɪn]

within

В межах

car
[wɪˈðaʊt]

without

без

car