Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Фрідріх Ніцше

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A casual stroll through the lunatic asylum shows that faith does not prove anything.

Випадкова прогулянка божевільним будинком показує, що віра нічого не доводить.

He who has a why to live can bear almost any how.

Той, хто має заради чого жити, може перенести майже все, що завгодно.

Idleness is the parent of psychology.

Святість є джерелом психології.

In heaven, all the interesting people are missing.

У раю не вистачає всіх цікавих людей.

In praise there is more obtrusiveness than in blame.

У похвалі більше нав'язливості, ніж у звинуваченні.

Love is blind, friendship closes its eyes.

Кохання сліпа, дружба заплющує її очі.

Morality is the herd instinct in the individual.

Мораль – стадний інстинкт людини.

That which does not kill us makes us stronger.

Те, що не вбиває нас, робить нас сильнішим.

The best weapon against an enemy is another enemy.

Найкраща зброя проти ворога — інший ворог.

The demand to be loved is the greatest of all arrogant presumptions.

Вимога бути коханою є найбільшою з усіх зарозумілих припущень.

The essence of all beautiful art, all great art, is gratitude.

Сутність всього прекрасного мистецтва, всього великого мистецтва – це подяка.

There are no facts, only interpretations.

Немає фактів, лише інтерпретації.

Thoughts are the shadows of our feelings - always darker, emptier and simpler.

Думки – це тіні наших вчинків – завжди темніші, порожніші та простіші.

What can everyone do? Praise and blame.

Що можуть робити все? Хвалити та звинувачувати.

Without music, life would be a mistake.

Без музики життя було би помилкою.