Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Як тварини відчувають біль?

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And the more different an animal is from us, the harder it is to understand their experience.

І чим менш тварина схожа на нас, тим складніше зрозуміти, які відчуття вона відчуває.

Animals also avoid situations where they've been hurt before, which suggests awareness of threats.

Тварини також намагаються уникнути ситуацій, за яких вже відчували біль, що передбачає усвідомлення ними загроз.

Animals are clearly important to us, so it's equally important that we avoid causing them unnecessary pain.

Безперечно, тварини дуже важливі для нас, тому так само важливо не завдавати їм непотрібного болю.

But it's harder to know exactly how animals experience this part of the process because most them can't show us what they feel.

Однак нам складніше дізнатися, як тварини відчувають цю частину процесу, тому що більшість із них не в змозі висловити свої почуття.

However, we get clues from observing how animals behave.

Проте, ми можемо здогадуватися про це, якщо спостерігатимемо за їхньою поведінкою.

Humans know the surprising prick of a needle, the searing pain of a stubbed toe, and the throbbing of a toothache.

Людям добре знайомі відчуття від раптового уколу голкою, гострий біль, коли вдарив палець, а також ниючий зубний біль.

This is a very complex experience associated with emotions like fear, panic, and stress, which we can communicate to others.

У людей це дуже складне переживання, що торкається таких емоцій, як страх, тривога, стрес, і вони можуть передаватися іншим.

This poses an ethical problem because we may be causing these animals unnecessary suffering.

Перед нами постає етичне запитання: «Чи не чинимо ми цим тваринам надмірні страждання?»

We also boil live crawfish, shrimp, and crabs even though we don't really know how they're affected either.

Також прийнято живцем варити раків, креветки та крабів, хоча ми навіть не знаємо, наскільки вони розуміють те, що відбувається.

Without this ability to feel pain, animals would be unable to avoid harm and their survival would be threatened.

Без здатності відчувати біль, тварини не змогли б уникнути шкоди організму, і, як наслідок, не змогли б вижити.