Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Прогулянка лісом

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

For me, forests are like churches, hallowed places. There's a stillness about them, a sort of reverence.

Для мене ліси – це храми, священні місця. У них є якась тиша, якесь благоговіння.

I love the forest. It is the place where you hear yourself better.

Я люблю ліс. Це місце, де ви краще чуєте себе.

I took a walk in the woods and came out taller than the trees.

Я прогулявся лісом і вийшов вище дерев.

In the woods we return to reason and faith.

У лісі ми повертаємося до розуму та віри.

No one who loves the woods stays on the path.

Ніхто з тих, хто любить ліс, не залишиться на стежці.

Once upon a time, forests were repositories of magic for the human race.

Колись ліси були сховищем магії для людства.

The clearest way into the Universe is through a forest wilderness.

Найпряміший шлях у всесвіт лежить через лісову глуш.

The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, and miles to go before I sleep.

Ліс прекрасний, темний і глибокий. Але в мене є обіцянки, які я дотримаюсь, і мені доведеться пройти багато миль, перш ніж я засну.

The woods invite me into themselves so that I might be drawn out of myself.

Ліс запрошує мене до себе, щоб я міг піти від себе.

You showed me there is something in the forest to cure most anything that bothers you.

Ти показав мені, що у лісі є щось, що може вилікувати майже все, що тебе турбує.