Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Брюс Лі

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A quick temper will make a fool of you soon enough.

Запальність зробить із вас дурня дуже скоро.

As you think, so shall you become.

Як ви вважаєте, таким ви і станете.

Defeat is not defeat unless accepted as a reality-in your own mind.

Поразка - не поразка, якщо вона не прийнята як реальність у вашому власному розумі.

Knowledge will give you power, but character respect.

Знання надасть вам силу, а характер – повага.

Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them.

Помилки завжди можна пробачити, якщо є мужність визнавати їх.

Obey the principles without being bound by them.

Дотримуйтесь принципів, не будучи пов'язаними ними.

Preparation for tomorrow is hard work today.

Підготовка до завтра це важка робота сьогодні.

Real living is living for others.

Реальне життя – жити для інших.

Showing off is the fool's idea of glory.

Для дурня слава це лише хвастощі.

The key to immortality is first living a life worth remembering.

Ключ до безсмертя - жити так, щоб було що згадати.

The less effort, the faster and more powerful you will be.

Чим менше зусиль, тим швидше і могутніше ви будете.

The More we value things, the less we value ourselves

Чим більше ми цінуємо речі, тим менше ми цінуємо себе.

The possession of anything begins in the mind.

Володіння чимось починається у свідомості.

To hell with circumstances, I create opportunities.

До біса обставини, я створюю можливості.

To know oneself is to study oneself in action with another person.

Дізнатися про себе — це вивчити свої дії з іншою людиною.