Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Що почитати на святах?

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

I am looking forward to reading over the holidays.

Я з нетерпінням чекаю на читання у святкові дні.

I mean to go from growing up in Idaho, homeschooled and “I'm just gonna do what my dad says”.

Я маю на увазі почати з того, щоб рости в Айдахо, навчатися вдома і бути “Я просто збираюся робити те, що говорить мій батько”.

In fact, they'd been giving patients diagnoses that were actually dangerous because they were so wrong.

Насправді вони ставили пацієнтам діагнози, які насправді були небезпечні, бо вони були такими неправильними.

It's about what armies are going to look like in the future now that we have amazing software.

Книга про те, як будуть виглядати армії в майбутньому, зараз коли ми маємо приголомшливе програмне забезпечення.

She not only found a way out, she found her way out with a lot of self-respect and immense capability.

Вона не тільки знайшла вихід, вона знайшла свій вихід з великим почуттям власної гідності та величезними здібностями.

Should a drone be able to go out and find enemies and attack them?

Чи повинен дрон вийти на вулицю, знайти ворогів та атакувати їх?

Should the software be letting the humans make the decisions or not?

Чи слід програмам допускати людей до прийняття рішень чи ні?

The holidays are a great time to read new books.

Різдвяні свята - чудовий час для читання нових книг.

The human mind wants to worry about the dilemmas we face today.

Людський розум прагне занепокоєння про проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні.

Well, when you meditate, they sometimes say empty your mind, but that really never happens.

Ну, коли ви медитуєте, іноді кажуть, очисти свій розум, але цього ніколи не відбувається.