Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Як об'їхати весь світ без грошей

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Be in a good mood. It's your choice. You're hitchhiking, don't be grumpy.

Будь у хорошому настрої. Це твій вибір. Ти "ловиш" машину, не будь похмурим.

Fasten your seatbelt if you have one.

Пристебни ремінь, якщо він у тебе є.

I learned to tear down my prejudices.

Я навчився спростовувати свої забобони.

In twenty years from now on, you'll be more disappointed by the things you didn't do, than by the things you did do.

І через 20 років ти будеш більше розчарований тими речами, які ти не зробив, ніж тими, які зробив.

Look decent. Like shave and stuff. And try to wear some clean cloth.

Виглядай порядним. Наприклад поголись і таке інше. І постарайся одягнути чистий одяг.

Make eye contact with the drivers!

Налагодь зоровий контакт із водіями!

No matter how long you wait, the right ride will come.

Не важливо, як довго ти чекаєш, підходяща машина під'їде.

Talk with the drivers when you're in the car, cause, that's the only way you can repay them.

Говори з водіями, коли ти в машині, тільки так ти можеш їм відплатити.

When driver is asleep, take over.

Коли водій спить, бери керування на себе.

You just hang out with your host he takes you on places that you would probably never visit by yourself.

Ти просто проводиш час із хостом, він бере тебе в ті місця, які б ти сам ніколи б не відвідав.