Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Англійська для конспірологів

15 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[bɪˈliːf]

belief

віра

car
[kleɪm]

claim

стверджувати

car
[kəˈluːʒən]

collusion

змова

car
[dɪˈvəʊt]

devote

присвячувати

car
[flæt]

flat

плаский

car
[ˈgrəʊɪŋ ˈmuːvmənt]

growing movement

зростаючий рух

car
[ɪnˌvestɪˈgeɪʃənz]

Investigations

дослідження

car
[məˈsɒnɪk lɒdʒ]

masonic lodge

масонська ложа

car
[ˈmeʒərəbl̩]

measurable

вимірний

car
[ˈmu:vmənt]

movement

рух

car
[ˈmɪstɪfaɪ]

mystify

містифікувати

car
[raund]

round

круглий

car
[ˈsɪmɪlər]

similar

подібний

car
[ˈθɪəri]

theory

теорія

car
[vjuː]

view

вид

car