Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Банківська справа

54 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈkaʊnt]

account

кредитний рахунок

car
[əˈkaunt ˈəuvədrɑ:ft]

account overdraft

заборгованість банку

car
[ˈæktʃuəl ji:ld]

actual yield

Фактичний дохід

car
[æt ə ˈdɪskaunt]

at a discount

зі знижкою

car
[æt pɑ:]

at par

за номіналом

car
[æt saɪt]

at sight

по пред'явленні

car
[bæŋk]

bank

класти в банк

car
[bæŋk əˈkaʊnt]

bank account

рахунок у банку

car
[bæŋk tʃɑːdʒ]

bank charges

банківська комісія

car
[bæŋk ˈklɪərəns]

bank clearance

банківське оформлення

car
[ˈbæŋknəut]

banknote

банкнота

car
[bɛə ˈmɑ:kɪt]

bear market

ринок із знижувальною тенденцією

car
[bɪl]

bill

Рахунок

car
[bɔnd ˈhəuldə]

bond holder

власник облігацій

car
[ˈbɔrəuɪŋ reɪt]

borrowing rate

позичковий відсоток

car
[baɪ bæk]

buy back

викуповувати

car
[kæʃ ə tʃek]

cash a cheque

перевести в готівку чек

car
[kæʃ ˈmɑ:kɪt]

cash market

ринок готівкового товару

car
[kæʃˈɪər]

cashier

касир

car
[tʃek]

check

чек

car
[tʃek əˈkaunt]

checking account

поточний чековий рахунок

car
[tʃek]

cheque

банківський чек

car
[kənˈvə:təbl]

convertible

конвертований

car
[ˈkʌrənt əˈkaunt]

current account

поточний рахунок

car
[ˈdɪvɪdend]

dividend

дивіденд

car
[ˈdɒm.ɪ.saɪld bɪl]

domiciled bill

доміцильований вексель

car
[ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt]

exchange rate

валютний курс

car
[ɪkˈspaɪr.i deɪt]

expiry date

закінчення терміну дії контракту

car
[ˈfɒrən ˈkʌrəntsi]

foreign currency

іноземна валюта

car
[ˈfɔ:wəd ˈmɑ:kɪt]

forward market

форвардний ринок

car
[ɡrɑ:nt ə ləun]

grant a loan

надати кредит

car
[ɡrəus ji:ld]

gross yield

валовий збір

car
[ɪn ði: blæk]

in the black

із прибутком

car
[ɪn ði: red]

in the red

В боргу

car
[ˈɪntrɪst]

interest

відсотки

car
[ˈɪntrɪst əˈkruː.əl]

interest accrual

Нарахування відсотків

car
[ɪnˈvestə]

investor

інвестор

car
[ɪˈrevəkəbl]

irrevocable

безповоротний

car
[dʒʌŋk bɔnd]

junk bond

непряма облігація

car
[ləʊn]

loan

Позика

car
[ˈmə:tʃənt bæŋk]

merchant bank

торговий банк

car
[ˈmʌnɪ ˈlɔːn.də r ]

money laundering

відмивання грошей

car
[nɪˈɡəuʃjəbl]

negotiable

може бути предметом переговорів

car
[ɔn dɪˈpɔzɪt]

on deposit

на депозит

car
[ˈpeɪəbl æt saɪt]

payable at sight

з оплатою по пред'явленні

car
[peɪˈi:]

payee

одержувач платежу

car
[ˈpeɪmənt ˈɔ:də]

payment order

платіжне доручення

car
[rɪˈsɪpiənt]

recipient

одержувач

car
[rɪˈvəʊkəbl]

revocable

що підлягає скасуванню

car
[ˈsteɪtmənt]

statement

відомість

car
[ˈʃʊ(ə)rɪtɪʃɪp]

suretyship

гарантія

car
[trænsˈfə:rəbl]

transferable

перекладний

car
[ˈʌnˈpeɪd]

unpaid

неоплачений

car
[wɪðˈdrɔː]

withdraw

вилучати

car