Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Числівники

100 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈbɪljən]

billion

мільярд (амер.)

car
[eɪt]

eight

вісім

car
[eɪˈtiːn]

eighteen

вісімнадцять

car
[eɪˈtiːnθ]

eighteenth

вісімнадцятий

car
[eɪtθ]

eighth

восьмий

car
[ˈeɪtɪɪθ]

eightieth

вісімдесятий

car
[ˈeɪtɪ]

eighty

вісімдесят

car
[ɪˈlevn]

eleven

одинадцять

car
[ɪˈlevnθ]

eleventh

одинадцятий

car
[ˈfɪfˈti:n]

fifteen

п'ятнадцять

car
[ˈfˈɪfti:nθ]

fifteenth

п'ятнадцятий

car
[fɪfθ]

fifth

п'ятий

car
[ˈfɪftɪɪθ]

fiftieth

п'ятдесятий

car
[ˈfɪftɪ]

fifty

п'ятдесят

car
[fə:st]

first

перший

car
[faɪv]

five

п'ять

car
[ˈfɔ:tɪɪθ]

fortieth

сороковий

car
[ˈfɔ:tɪ]

forty

сорок

car
[fɔ:]

four

чотири

car
[fɔ: ˈsevnθ]

four sevenths

чотири сьомі

car
[ˈfɔ:ˈti:n]

fourteen

чотирнадцять

car
[ˈfɔ:ˈti:nθ]

fourteenth

чотирнадцятий

car
[fɔ:θ]

fourth

четвертий

car
[ˈhʌndrəd]

hundred

сто

car
[ˈhʌndrəd ænd ˈθə:tɪ ˈsekənd]

hundred and thirty second

сто тридцять другий

car
[ˈhʌndrədθ]

hundredth

сотий

car
[ˈmɪljɑ:d]

milliard

мільярд (брит.)

car
[ˈmɪljən]

million

мільйон

car
[ˈmɪl.jən t θ]

millionth

мільйонний

car
[naɪn]

nine

дев'ять

car
[ˈnaɪnˈti:n]

nineteen

дев'ятнадцять

car
[ˈnaɪnˈti:n ˈhʌndrəd]

nineteen hundred

1900

car
[ˈnaɪnˈti:n ə faɪv]

nineteen o five

тисяча девʼятьсот пʼять

car
[ˈnaɪnˈti:ŋθ]

nineteenth

дев'ятнадцятий

car
[ˈnaɪntɪɪθ]

ninetieth

дев'яностий

car
[ˈnaɪntɪ]

ninety

дев'яносто

car
[naɪnθ]

ninth

дев'ятий

car
[wʌn]

one

Один

car
[wʌn fɪfθ]

one fifth

одна п'ята

car
[wʌn fɔ:θ]

one fourth

одна четверта

car
[wʌn hɑ:f]

one half

одна друга

car
[wʌn ˈhʌndrəd ænd]

one hundred and seventy-five

сто сімдесят п'ять

car
[wʌn ˈhʌndrədθ]

one hundredth

одна сота

car
[wʌn tenθ]

one tenth

одна десята

car
[wʌn ˈθauzənd tu: ˈhʌndrəd ænd ˈθɜːrti fɔːr]

one thousand two hundred and thirty-four

тисяча двісті тридцять чотири

car
[wʌn ˈθauzəntθ]

one thousandth

одна тисячна

car
[wʌn]

one twenty-fifth

одна двадцять п'ята

car
['sek(ə)nd]

second

другий

car
[ˈsevn]

seven

сім

car
[ˈsevn eɪˈtiːnθ]

seven eighteenths

сім вісімнадцятих

car
[ˌsev.ənˈtiːn]

seventeen

сімнадцять

car
[ˈsevnˈti:nθ]

seventeenth

сімнадцятий

car
[ˈsevnθ]

seventh

сьомий

car
[ˈsevntɪɪθ]

seventieth

сімдесятий

car
[ˈsevntɪ]

seventy

сімдесят

car
[sɪks]

six

шість

car
[ˈsɪksˈti:n]

sixteen

шістнадцять

car
[ˈsɪksˈti:nθ]

sixteenth

шістнадцятий

car
[sɪksθ]

sixth

шостий

car
[ˈsɪkstɪɪθ]

sixtieth

шістдесятий

car
[ˈsɪkstɪ]

sixty

шістдесят

car
[ten]

ten

десять

car
[tenθ]

tenth

десятий

car
[θə:d]

third

третій

car
[ˈθə:ˈti:n]

thirteen

Тринадцять

car
[ˈθə:ˈti:nθ]

thirteenth

тринадцятий

car
[ˈθə:tɪɪθ]

thirtieth

тридцятий

car
[ˈθə:tɪ]

thirty

тридцять

car
['θɜːtɪ θriː]

thirty-three

тридцять три

car
['θɜːtɪ tuː]

thirty-two

тридцять два

car
[ˈθauzənd]

thousand

тисяча

car
[ˈθauzəntθ]

thousandth

тисячний

car
[θri:]

three

три

car
[θri: pɔɪnt fɔ:]

three point four

три цілих чотири десятих

car
[θri: ˈkwɔː.tə r ]

three quarters

три чверті

car
[θri: ˈθauzənd ænd ˌfɪf.tiˈsɪks]

three thousand and fifty-six

три тисячі п'ятдесят шість

car
[twelfθ]

twelfth

дванадцятий

car
[twelv]

twelve

дванадцять

car
[ˈtwentɪɪθ]

twentieth

двадцятий

car
[ˈtwentɪ]

twenty

двадцять

car
['twentɪ eɪt]

twenty-eight

двадцять вісім

car
[ˌtwen.ti.fɜːstˈbɜːθ.deɪ]

twenty-first

двадцять перший

car
['twentɪ faɪv]

twenty-five

двадцять п'ять

car
['twentɪ fɔː]

twenty-four

двадцять чотири

car
[ˌtwen.ti fɔːθ]

twenty-fourth

двадцять четвертий

car
['twentɪ naɪn]

twenty-nine

двадцять дев'ять

car
['twentɪ wʌn]

twenty-one

двадцять один

car
['twentɪ 'sev(ə)n]

twenty-seven

двадцять сім

car
[ˌtwenti sɪks]

twenty-six

двадцять шість

car
['twentɪ θriː]

twenty-three

двадцять три

car
['twentɪ tuː]

twenty-two

двадцять два

car
[tu:]

two

два

car
[tu: ænd ə hɑ:f]

two and a half

два з половиною

car
[tu: ˈhʌndrəd ænd naɪn]

two hundred and nine

двісті дев'ять

car
[tu: pɔɪnt ˈθɜːrti θriː]

two point thirty-three

дві цілих тридцять три соті

car
[tu: θɜːd]

two thirds

дві третини

car
[tu: ˈθauzənd]

two thousand

две тысячи

car
[tu: ˈθauzənd ænd faɪv]

two thousand and five

дві тисячі п'ять

car
[ˈzɪərəu]

zero

нуль

car
[ˈzɪərəu pɔɪnt faɪv]

zero point five

нуль цілих п'ять десятих

car