Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Грошові активи

27 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈkju:mjuleɪt]

accumulate

накопичувати

car
[ˌækwɪˈzɪʃən]

acquisition

придбання

car
[əˈnju:ɪtɪ]

annuity

щорічна рента

car
[əˈpreɪzəl]

appraisal

визначення вартості

car
[ˈɑ:bɪtrɪdʒ]

arbitrage

покупка та продаж цінних паперів

car
[ˈæsɛts]

assets

активи

car
[bɪd]

bid

Пропозиція ціни

car
[blu: tʃɪp]

blue chip

цінний актив

car
[ˈkæpɪtl ɡeɪn]

capital gain

приріст капіталу

car
[dɪˈbentʃə]

debenture

боргове зобов'язання

car
[ˈdebɪt]

debit

дебет

car
[dɪˈdʌk.tɪ.bl ̩]

deductible

франшиза

car
[dɪˈpɔzɪtərɪ]

depositary

депозитарій

car
[dɪˌpri:ʃɪˈeɪʃən]

depreciation

амортизація

car
[ˌdi:væljuˈeɪʃən]

devaluation

знецінення

car
[ˈdɪvɪdend]

dividend

дивіденд

car
[ɪmˈbezlmənt]

embezzlement

розкрадання

car
[ɪˌvæljuˈeɪʃən]

evaluation

Оцінка

car
[ɪnˈsɔlvənt]

insolvent

неспроможний

car
[dʒɔɪnt əˈkaunt]

joint account

загальний рахунок

car
[ˌlaɪəˈbɪlɪti]

liability

фінансове зобов'язання

car
[ˈlu:krətɪv]

lucrative

прибутковий

car
[pledʒ]

pledge

застава

car
[rɪˈdempʃən]

redemption

Погашение

car
[ˈsɔlvənsɪ]

solvency

платоспроможність

car
[trænsˈfɜːr]

transfer

перекладати

car
[wɪðˈdrɔ:əl]

withdrawal

вилучення

car