Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Мікрофізика

25 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈælbjumɪn]

albumen

білок

car
[ˈkɑ:bəuˈhaɪdreɪt]

carbohydrate

вуглевод

car
[ˈkʌrənt]

current

струм

car
[ˈkʌrənt ɪnˈtensɪtɪ]

current intensity

Сила струму

car
[dɪˈrekt]

direct

постійний

car
[dɪˈrekt ˈkʌrənt]

direct current

постійний струм

car
[dɪˈrekʃən]

direction

напрямок

car
[ɪˈlektrɪk ˈkʌrənt]

electric current

електричний струм

car
[ɪˈlektrɪk ˈenədʒɪ]

electric energy

електроенергія

car
[ˌelɪˈmentərɪ ˈpɑ:tɪkl]

elementary particle

елементарна частка

car
[ɪˈlɪptɪkəl]

elliptical

еліптичний

car
[ɪɡˈzə:t]

exert

впливати

car
[fri: ˈætəm]

free atom

вільний атом

car
[ˈnju:klɪə]

nuclear

ядерний

car
[ˈnju:klɪə ˈwepən]

nuclear weapon

ядерну зброю

car
[ˌpɪərɪˈɔdɪk ˈteɪbl]

periodic table

періодична таблиця Менделєєва

car
[paʊər]

power

сила

car
[ˈprɒp.ə.ti]

properties

властивості

car
[ˌreɪdɪˈeɪʃən]

radiation

радіація

car
[ˈreɪdɪəuˈæktɪv]

radioactive

радіоактивний

car
[ˈreɪdɪəuækˈtɪvɪtɪ]

radioactivity

радіоактивність

car
[riˈækʃən]

reaction

реакція

car
[rɪˈzɪstəns]

resistance

опір

car
[rɪˈzʌltənt]

resultant

отриманий

car
[səˈluːʃən]

solution

розчин

car