Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Електрофізика

25 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əkˌseləˈreɪʃən]

acceleration

прискорення

car
[ˈɔ:ltəneɪtɪŋ ˈkʌrənt]

alternating current

змінний струм

car
[ˈɔ:ltəneɪtə]

alternator

генератор змінного струму

car
[əˈsʌmpʃən]

assumption

припущення

car
[dɪˈrektlɪ prəˈpɔ:ʃənl]

directly proportional

прямо пропорційний

car
[ˌdaɪnəˈmɔmɪtə]

dynamometer

динамометр

car
[ˈi:kwəl]

equal

рівний

car
[fɔ:s ɔv ˈfrɪkʃən]

force of friction

сила тертя

car
[ˈfri:kwənsɪ]

frequency

частота

car
[ˌgræv.ɪˈteɪ.ʃ ə n. ə l]

gravitational

гравітаційний

car
[ˈgrævɪti]

gravity

гравітація

car
[ɪˈnə:ʃjə]

inertia

інерція

car
[ˈɪnˈvə:slɪ prəˈpɔ:ʃənl]

inversely proportional

обернено пропорційний

car
[ˈmæɡnɪtju:d]

magnitude

величина

car
[ˈməuʃən]

motion

рух

car
[ˈnju:klɪəs]

nucleus

атомне ядро

car
[ˈaʊtər]

outer

зовнішній

car
[ˈautə fɔ:s]

outer force

зовнішня сила

car
[ˈrelətɪv]

relative

відносний

car
[ˈrezɪdju:]

residue

осад

car
[slʌdʒ]

sludge

шлам

car
[splɪt]

split

розщеплювати

car
[ˈsʌbstəns]

substance

речовина

car
[vɪˈlɔsɪtɪ]

velocity

швидкість

car
[ˈvəultɪdʒ]

voltage

напруга

car