Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Геологія

50 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈljumɪnəm]

aluminum

алюміній

car
[ˈbæsɔ:lt]

basalt

базальт

car
[ˈbretʃɪə]

breccia

брекчія

car
[ˈkælsaɪt]

calcite

кальцит

car
[tʃɔ:k]

chalk

крейда

car
[ˈsɪndə]

cinder

шлак

car
[kleɪ]

clay

глина

car
[ˌkɔntɪˈnentl drɪft]

continental drift

дрейф континентів

car
[kɔ:]

core

ядро

car
[krʌst]

crust

земна кора

car
[ˈdaɪəmənd]

diamond

алмаз

car
[ˈdɔ:mənt vɔlˈkeɪnəu]

dormant volcano

Сплячий вулкан

car
[ˈemərəld]

emerald

смарагд

car
[ɪˈrəuʒən]

erosion

ерозія

car
[ɪksˈtɪŋkt vɔlˈkeɪnəu]

extinct volcano

згаслий вулкан

car
[ɪkˈstruːsɪv rɔk]

extrusive rock

екструзивна порода

car
[fɒlt]

fault

розлом

car
[flɪnt]

flint

кремінь

car
[ˈfɔsl]

fossils

викопні залишки

car
[ˈgiː.zə r ]

geyser

гейзер

car
[ˈɡlæsjə]

glacier

льодовик

car
[ˈɡrænɪt]

granite

граніт

car
[ˈɡrævəl]

gravel

гравій

car
[ˈhælaɪt]

halite

кам'яна сіль

car
[hɔ:st]

horst

жменя

car
[ˈɪɡnɪəs rɔk]

igneous rock

вулканічна порода

car
[ˈɪnə kɔ:]

inner core

Внутрішнє ядро

car
[ɪnˈtru:sɪv rɔk]

intrusive rock

інтрузивна порода

car
[ˈlɑ:və]

lava

лава

car
[liːd, led]

lead

свинець

car
[ˈlaɪmstəun]

limestone

вапняк

car
['lɪθəsfɪə]

lithosphere

літосфера

car
[ˈmæntl]

mantle

мантія

car
[ˈmɑːbl̩]

marble

мармур

car
[ˌmet.əˈmɔː.fɪk rɔk]

metamorphic rock

Метаморфічна порода

car
[ˈmɪn. ə r. ə l]

minerals

корисні копалини

car
[ɔbˈsɪdɪən]

obsidian

обсидіан

car
[ɔ:ˈɡænɪk]

organic

органічний

car
[ˈautə kɔ:]

outer core

зовнішнє ядро

car
[pleɪt]

plate

тектонічна плита

car
[pleɪt tekˈtɔnɪks]

plate tectonics

Тектоніка плит

car
[kwɔ:ts]

quartz

кварц

car
[ˈreɪdjəm]

radium

радій

car
[rɔk ˈsaɪkl]

rock cycle

породний цикл

car
[ˌsedɪˈmentərɪ rɔk]

sedimentary rock

осадова порода

car
[ʃi:ld vɔlˈkeɪnəu]

shield volcano

щитовий вулкан

car
[səb'dʌkʃ(ə)n zəun]

subduction zone

зона субдукції

car
[ˈsʌl.fə r ]

sulfur

сірка

car
[tɪn]

tin

олово

car
[ˈweðərɪŋ]

weathering

вивітрювання

car