Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

HR менеджмент

32 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈbɪlɪtɪ test]

ability test

тест здібностей

car
[ˈbenɪfɪt]

benefit

вигода

car
[ˈbəunəs plæn]

bonus plan

система заохочувальних винагород

car
[kəˈrɪə ˈlædə]

career ladder

кар'єрні сходи

car
[ˈkɔmən lɔ:]

common law

загальне право

car
[ˌkɒmpenˈseɪʃən]

compensation

компенсація

car
[ˈkɔmpɪtənsɪ]

competency

компетентність

car
[ˌkɒn.fɪ.den. t ʃiˈæl.ɪ.ti əˈɡri:mənt]

confidentiality agreement

Угода про конфіденційність

car
[ˈkrɪtɪkəl ˈɪnsɪdənt]

critical incident

критичний випадок

car
[ˈsaɪ.klɪ.k ə l ˈʌnɪmˈplɔɪmənt]

cyclical unemployment

Циклічне безробіття

car
[deɪ ɔf]

day off

вихідний

car
[ˈdɪsɪplɪnərɪ prəˈsi:dʒə]

disciplinary procedure

дисциплінарна процедура

car
[dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən]

discrimination

дискримінація

car
[ɪˈməuʃənl ɪnˈtelɪdʒəns]

emotional intelligence

Емоційний інтелект

car
[ɪmˈplɔɪiː]

employee

співробітник

car
[ˈeksɪt ˈɪntəvju:]

exit interview

інтерв'ю під час звільнення

car
[ˈfri:dəm ɔv əˌsəusɪˈeɪʃən]

freedom of association

свобода об'єднань

car
[ˈhaɪərɑ:kɪ ɔv ni:dz]

hierarchy of needs

ієрархія потреб

car
[plural hrs ˈmænɪdʒmənt]

HR Management

управління трудовими ресурсами

car
[ˈhju:mən ˈkæpɪtl]

human capital

людський капітал

car
[ɪnˈdʌstrɪəl rɪˈleɪ.ʃ ə n]

industrial relations

трудові відносини

car
[dʒɔb əˈnæləsɪs]

job analysis

Аналіз роботи

car
[dʒɔb dɪsˈkrɪpʃən]

job description

опис роботи

car
[dʒɔb ɪˌvæljuˈeɪʃən]

job evaluation

оцінка роботи

car
[ˈleɪbə ˈmɑ:kɪt]

labour market

ринок праці

car
[ˈmentɔ:]

mentor

наставник

car
[ˈmɪnɪməm weɪdʒ]

minimum wage

мінімальна заробітна плата

car
[ˌmoʊ.tɪˈveɪ.ʃən]

motivation

мотивація

car
[peɪ]

pay

платити

car
[ˌpə:səˈnælɪtɪ test]

personality test

тест індивідуальних здібностей

car
[ˈsæləri]

salary

зарплата

car
[strəˈti:dʒɪk ˈplæn.ɪŋ]

strategic planning

стратегічне планування

car