Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Кадровий менеджмент

42 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˌæbsənˈti:ɪzm]

absenteeism

відсутність без поважної причини

car
[əkˌsesɪˈbɪlɪtɪ]

accessibility

доступність

car
[əˈtʃi:vmənt test]

achievement test

тест досягнень

car
[əˈfə:mətɪv ˈækʃən]

affirmative action

позитивна дискримінація

car
[əˈtrɪʃən]

attrition

виснаження

car
[ˈbentʃmɑːk]

benchmark

Критерій

car
[bɪˈri:vmənt li:v]

bereavement leave

відпустка у зв'язку зі смертю близького

car
[bʌmp]

bumping

звільнення залежно від стажу

car
[kli:n sleɪt]

clean slate

бездоганна репутація

car
[kɔˈlektɪv ˈbɑː.gɪn]

collective bargaining

Колективні переговори

car
[ˈkɑːmpɪtənsi beɪst peɪ]

competency-based pay

оплата за компетентністю

car
[kənˈstrʌktɪv dɪsˈmɪsəl]

constructive dismissal

конструктивне звільнення

car
[kənˈtɪndʒənt ˈwə:kə]

contingent worker

працюючий на півставки

car
[kɔ: ˈkɔmpɪtənsɪ]

core competency

ключова компетенція

car
[ˈdju:əl ˈleɪbə ˈmɑ:kɪt]

dual labour market

подвійний ринок праці

car
[ˌemplɔɪˈi: rɪˈtenʃən]

employee retention

утримання персоналу

car
[ɪmˈpaʊə.mənt]

empowerment

повноваження

car
[ˈekwɪtɪ ˈθɪərɪ]

equity theory

Теорія справедливості

car
[eksˈtrɪnsɪk rɪˈwɔ:d]

extrinsic reward

Зовнішня винагорода

car
[ɪmˈplɔɪmənt]

fixed-term employment

зайнятість на фіксований термін

car
[ˈɡri:vəns]

grievance

скарга

car
[ɡrəus ̘. ̈n.mɪsˈkɔndʌkt]

gross misconduct

грубе порушення

car
[ɪnˈsentɪv peɪ]

incentive pay

заохочувальна зарплата

car
[ɪnˈdʌkʃən]

induction

ознайомлення

car
[ɪnˈtændʒəbl rɪˈwɔ:d]

intangible reward

невловима нагорода

car
[ˈmeɪtrɪks ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]

matrix organisation

матрична структура

car
[ˈnepətɪzm]

nepotism

кумівство

car
[ˈɒn.bɔːd]

on-boarding

адаптація

car
[ˈaʊtˌpleɪsmənt]

outplacement

працевлаштування звільнених

car
[ˈaʊtˌsɔː.sɪŋ]

outsourcing

аутсорсинг

car
[pəˈrentl li:v]

parental leave

Відпустка по догляду за дитиною

car
[ˈrændəm ˈtes.tɪŋ]

random testing

рендомне тестування

car
[rɪˈkru:tmənt]

recruitment

набір

car
[rɪˌmju:nəˈreɪʃən]

remuneration

винагорода

car
[rɪˈkwest fɔ: prəˈpəuzəl]

request for proposal

запит пропозицій

car
[rɪsˈtrɪktɪv ˈkʌvənənt]

restrictive covenant

обмежувальна умова договору

car
[ˈsteɪkˌhəʊl.də r ]

stakeholder

Зацікавлена сторона

car
[ˈsʌmərɪ dɪsˈmɪsəl]

summary dismissal

звільнення без попередження

car
[səsˈpenʃən]

suspension

тимчасова відставка

car
[ˈtændʒəbl rɪˈwɔ:d]

tangible reward

відчутна винагорода

car
[ˈtə:nˌəuvə]

turnover

реорганізація штатів

car
[weɪdʒ kə:v]

wage curve

крива заробітної плати

car