Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Як бути позитивним

15 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[buːst]

boost

підвищувати

car
[kənˈdʌkt]

conduct

проводити

car
[ˈdiːsənt]

decent

непоганий

car
[ˈefət]

effort

зусилля

car
[ˈgreɪtfəl]

grateful

вдячний

car
[ˈɡrʌmpɪ]

grumpy

похмурий

car
[ɪnˈvestɪgeɪt]

investigate

досліджувати

car
[miːn]

mean

недобрий

car
[ˈpə:snl]

personal

особистий

car
[ˈprɔpəɡeɪt]

propagate

Поширюватися

car
[saɪˈkɒlədʒɪst]

psychologist

психолог

car
[rɪˈsɜːtʃ]

research

дослідження

car
[ˌriːˈtreɪn]

retrain

перенавчати

car
[snæp æt]

snap at

грубити

car
[ˌwelˈbiːɪŋ]

well-being

благополуччя

car