Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Лінгвістика

44 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈæksənt]

accent

акцент

car
[ˈæk.rə ʊ.nɪm]

acronym

акронім

car
[ˈædʒɪktɪv]

adjective

прилагательное

car
[ˈædvə:b]

adverb

прислівник

car
[ˌæmbɪˈɡju:ɪtɪ]

ambiguity

двозначність

car
[ˈæntəunɪm]

antonym

антонім

car
[ˌkɔləuˈkeɪʃən]

collocation

словосполучення

car
[ˈkɒmpaʊnd]

compound

складносурядний

car
[kənˈdʒʌŋkʃən]

conjunction

спілка

car
[ˈkɔnsənənt]

consonant

приголосний звук

car
[kənˈstɪtjuənt]

constituent

складова

car
[ˈkri:əul]

creole

креольська мова

car
[dɪˈtɜː.mɪ.nə r ]

determiner

визначальне слово

car
[ˈdaɪəlekt]

dialect

діалект

car
[ˈdɪfθɔŋ]

diphthong

дифтонг

car
[ˌetɪˈmɔlədʒɪ]

etymology

етимологія

car
[ˈhɔməunɪm]

homonym

омонім

car
[ˌɪdɪəˈmætɪk ɪksˈpreʃən]

idiomatic expression

ідіома

car
[ɪnˈflekt]

inflect

схиляти

car
[ˌɪntəˈdʒekʃən]

interjection

вигук

car
[ˈɪntə(r)ˌlæŋɡwɪdʒ]

interlanguage

інтермова

car
[ˈdʒɑ:ɡən]

jargon

жаргон

car
[ˈmɔ:fi:m]

morpheme

морфема

car
[mɔ:ˈfɔlədʒɪ]

morphology

морфологія

car
[naun]

noun

іменник

car
[ˈnʌmbər]

number

чисельне

car
[ɔ:ˈθɔɡrəfɪ]

orthography

орфографія

car
[ˈfəuni:m]

phoneme

фонема

car
[fəuˈnetɪks]

phonetics

фонетика

car
[fəuˈnɔlədʒɪ]

phonology

фонологія

car
[freɪz]

phrase

фраза

car
[ˈpɪdʒ.ɪn]

pidgin

піджин

car
[ˈpɔlɪsi:mɪ]

polysemy

багатозначність

car
[ˌprepəˈzɪʃən]

preposition

подія

car
[ˈprəunaun]

pronoun

займенник

car
[ˈrefərənts]

reference

посилання

car
[ʃwɑː]

schwa

нейтральний голосний

car
[sɪˈmæntɪks]

semantics

семантика

car
[slæŋ]

slang

сленг

car
[ˈsɪləbl]

syllable

склад

car
[ˈsɪnənɪm]

synonym

синонім

car
[ˈsɪntæks]

syntax

синтаксис

car
[ˌsɪstɪˈmætɪk]

systematic

систематичний

car
[və:b]

verb

дієслово

car