Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Математичний аналіз

25 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈprɔksɪmɪtlɪ ˈiː.kwəl]

approximately equals

приблизно дорівнює

car
[baɪˈsektə]

bisector

бісектриса

car
[breɪs]

braces

фігурні дужки

car
[səˈkʌmfərəns]

circumference

коло

car
[ˈkʌm.pəs]

compasses

циркуль

car
[ˈkəusaɪn]

cosine

косинус

car
[ˈkəuˈtændʒənt]

cotangent

котангенс

car
[kju:b ru:t ɔv]

cube root of

кубічний корінь з

car
[kɜːvd laɪn]

curved line

крива лінія

car
[dɪˈvɪʒən]

division

поділ

car
[ɪˈkweɪ.ʒən]

equation

рівняння

car
[ˈheksəɡən]

hexagon

шестикутник

car
[ɪnˈfɪnɪtɪ]

infinity

нескінченність

car
[ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃən ˈteɪbl]

multiplication table

Таблиця множення

car
[ˌpærəleˈlepɪped]

parallelepiped

паралелепіпед

car
[paʊər]

power

ступінь

car
[ˈprɔpə ˈfrækʃən]

proper fraction

правильний дріб

car
[ˌkwɔdrɪˈlætərəl]

quadrilaterals

чотирикутники

car
[ˈrekˌtæŋɡl]

rectangle

прямокутник

car
[rɪˈmeɪndə]

remainder

остаток

car
[ru:t]

root

корінь

car
[̘. ̈n.ˈseɡmənt]

segment

відрізок

car
[skwɛə ˈbræk.ɪt]

square brackets

квадратні дужки

car
[səbˈtrækʃən]

subtraction

віднімання

car
[ˈtændʒənt]

tangent

Тангенс

car