Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Управління

37 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈætɪtjuːd]

attitude

позиція

car
[ˈbʌdʒɪtərɪ kənˈtrəul]

budgetary control

бюджетний контроль

car
[ˈbɪznɪs ˈmænɪdʒmənt]

business management

керування бізнесом

car
[ˈbɪznɪs plæn]

business plan

бізнес план

car
[kəˈrɪə pɑ:θ]

career path

кар'єрна доріжка

car
[tʃeɪndʒ ˈeɪdʒənt]

change agent

агент змін

car
[kɔˈlektɪv rɪsˌpɔnsəˈbɪlɪtɪ]

collective responsibility

колективна відповідальність

car
[kəmˈpetɪtɪv ədˈvɑ:ntɪdʒ]

competitive advantage

конкурентна перевага

car
[kəmˈpet.ɪ.tɪv.nəs]

competitiveness

конкурентоспроможність

car
[ˌkɔnfɪˈdenʃəl ˌɪnfəˈmeɪʃən]

confidential information

конфіденційна інформація

car
[̘. ̈n.ˈkɔnflɪkt ˈmænɪdʒmənt]

conflict management

управління конфліктами

car
[kənˈsju:mə prəˈtekʃən]

consumer protection

захист споживача

car
[ˈdeɪtə əˈnæləsɪs]

data analysis

аналіз даних

car
[dɪˈsɪʒ·ənˌmeɪ·kɪŋ]

decision-making

прийняття рішень

car
[delɪgeɪt]

delegate

передавати повноваження

car
[ɪmˈpauər]

empower

уповноважувати

car
[ɪnˈfɔːs]

enforce

здійснювати

car
[ˌɑːntrəprəˈnɜːr]

entrepreneur

предприниматель

car
[̘. ̈n.ˈekspɔ:t ˈmænɪdʒə]

export manager

Менеджер з експорту

car
[ˌɪntəˈnæʃənl ˈmænɪdʒmənt]

international management

Міжнародний менеджмент

car
[ˈliːdəʃɪp]

leadership

керівництво

car
[ˈmænɪdʒmənt kənˈtrəul]

management control

управлінський контроль

car
[ˈmænɪdʒmənt ˈfʌnŋkʃən]

management function

управлінська функція

car
[ˈmænɪdʒmənt fɪˈlɔsəfɪ]

management philosophy

філософія управління

car
[ˈmænɪdʒmənt staɪl]

management style

стиль управління

car
[ˈmænɪdʒɪŋ tʃeɪndʒ]

managing change

здійснення змін

car
[ˈmænɪdʒɪŋ dɪˈrektə]

managing director

головний менеджер

car
[ˈmɪdl ˈmænɪdʒmənt]

middle management

середній рівень управління

car
[nəˈgəʊ.ʃi.eɪt staɪl]

negotiating style

стиль ведення переговорів

car
[ˌɒp. ə rˈeɪ.ʃ ə n ˈmænɪdʒmənt]

operations management

управління операціями

car
[ˈprɔdʌkt ˈmænɪdʒmənt]

product management

управління виробництвом товару

car
[stɑːf]

staffing

кадрове забезпечення

car
[strəˈti:dʒɪk ˈmænɪdʒmənt]

strategic management

стратегічне управління

car
[ˈsɪstɪm ˈmænɪdʒmənt]

system management

системний менеджмент

car
[taɪm ˈmænɪdʒmənt]

time management

керування часом

car
[ˈtreɪnɪŋ ˈmænɪdʒə]

training manager

менеджер з підвищення кваліфікації

car
[ˈwɜːkfɔːs]

workforce

робоча сила

car