Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Керівництво

26 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈsɜː.tɪv.nəs]

assertiveness

напористість

car
[əˈsʌmpʃən]

assumption

вступ на посаду

car
[ˈbentʃmɑːk]

benchmark

стандарт

car
[bɪd]

bid

Пропозиція ціни

car
[tʃi:f ɪɡˈzekjutɪv ˈɔfɪsə]

chief executive officer

виконавчий директор

car
[kənˈtɪndʒənsɪ plæn]

contingency plan

надзвичайний план

car
[kənˈtɪndʒənsɪ ˈθɪərɪ]

contingency theory

теорія обставин

car
[ˈkɔ:pərɪt ˈdaʊn.saɪ.zɪŋ]

corporate downsizing

Скорочення штатів

car
[ˈkɔ:pərɪt ˈstrætɪdʒɪ]

corporate strategy

Корпоративна стратегія

car
[ˈkʌstəmə ˈsə:vɪs ˈmænɪdʒə]

customer service manager

менеджер по роботі з клієнтами

car
[dɪˈzaɪn kəˈpæsɪtɪ]

design capacity

розрахункова продуктивність

car
[desk rɪˈsə:tʃ]

desk research

розробка статистичної документації

car
[ˌdjuərəˈbɪlɪtɪ]

durability

термін придатності

car
[ˌfeɪs.təˈfeɪs kəˌmju:nɪˈkeɪʃən]

face-to-face communication

безпосередня комунікація

car
[ˈfi:dbæk]

feedback

Зворотній зв'язок

car
[ˈɡæntrɪ tʃɑ:t]

gantt chart

Графік виконання робіт

car
[ˈhæn d.zɒn ˈmænɪdʒmənt staɪl]

hands-on management style

активний стиль управління

car
[ˌhaɪəˈrɑːkɪkəl ˌɔ:ɡənaɪˈzeɪʃən]

hierarchical organization

ієрархічна організація

car
[ˌɪmplɪmenˈteɪʃən]

implementation

реалізація

car
[ˌɪnˈsɜː.vɪs ˈtreɪnɪŋ]

in-service training

навчання на виробництві

car
[ˈdʒɒb ˌʃeərɪŋ]

job-sharing

розподіл роботи

car
[ˈleɪaʊt]

layout

розташування

car
[ˈmænɪdʒmənt baɪ əbˈdʒektɪv]

management by objective

цільове управління

car
[ˈmænɪdʒmənt baɪ ˈwɔ:kɪŋ əˈraund]

management by walking around

управління шляхом особистих зустрічей

car
[ˌtɒpˈdaʊn ˈmænɪdʒmənt]

top-down management

управління "зверху-вниз"

car
[ˈtəutl ˈkwɔlɪtɪ ˈmænɪdʒmənt]

total quality management

комплексне управління якістю

car