Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Обслуговування клієнтів

34 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈbʌv ˈstændəd]

above standard

вище за стандарт

car
[ˈɔː.tə.meɪ.tɪd ˈkʌstəmə ˈsə:vɪs]

automated customer service

автоматизоване обслуговування

car
[əˈveɪləbl̩]

available

наявний

car
[bɪˈləu ˈstændəd]

below standard

не відповідає стандарту

car
[kɔ:l ˈsentə]

call center

колл центр

car
[ˈkeərɪŋ]

caring

турботливий

car
[kəmˈpleɪnt]

complaint

скарга

car
[kɜ:rtiəs]

courteous

Ввічливий

car
[ˈkʌstəmər]

customer

покупець

car
[ˈkʌstəmə beɪs]

customer base

клієнтська база

car
[ˈkʌstəmə ˈlɔɪəltɪ]

customer loyalty

лояльність споживачів

car
[ˈkʌstəmə əˈpɪnjən]

customer opinion

думка клієнта

car
[ˈkʌstəmə rɪˈleɪ.ʃ ə n.ʃɪp]

customer relationships

відносини з клієнтами

car
[ˈkʌstəmə ˈsə:vɪs]

customer service

обслуговування клієнтів

car
[dɪˈlɪvər]

deliver

доставляти

car
[dɪˈspleɪ]

display

показ

car
[ɪnˈkʌrɪdʒ]

encourage

заохочувати

car
[ɪɡˈzɪstənt]

existent

існуючий

car
[ˈfi:dbæk]

feedback

Зворотній зв'язок

car
[ˈɡæðə ˌɪnfəˈmeɪʃən]

gather information

збирати інформацію

car
[ɪmˈpres]

impress

вражати

car
[ˈaʊt.sɔːs]

outsource

наймати на стороні

car
[ˈaʊtˌsɔː.sɪŋ]

outsourcing

аутсорсинг

car
[ræˈpɔːr]

rapport

гарні відносини

car
[rɪˈsepʃənɪst]

receptionist

адміністратор

car
[rɪˈlaɪəbl̩]

reliable

надійний

car
[rɪˈkwaɪər]

require

вимагати

car
[rɪˈzɔlv ði: ˈprɔbləm]

resolve the problem

вирішувати проблему

car
[ˈsætɪsfaɪd]

satisfied

задоволений

car
[ˈsætɪsfaɪ]

satisfy

задовольняти

car
[ˈsə:vɪs rɪˈpleɪsmənt]

service replacement

заміна у процесі обслуговування

car
[ˈteknɪkəl səˈpɔ:t]

technical support

технічна підтримка

car
[ˈtrʌb.l ̩.ʃuːt]

troubleshoot

Залагоджувати конфлікт

car
[ˈvaljʊb(ə)l]

valuable

цінний

car