Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Довкілля

34 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈæsɪd reɪn]

acid rain

кислотний дощ

car
[əˈfekt]

affect

впливати

car
[eər pəˈluːʃən]

air pollution

забруднення повітря

car
[ˈætməsfɪə]

atmosphere

атмосфера

car
[ˈklaɪmət]

climate

клімат

car
[kənˈtæmɪneɪt]

contaminate

забруднювати

car
[kənˈtæmɪneɪtɪd]

contaminated

забруднений

car
[diːˌfɒrɪˈsteɪʃən]

deforestation

вирубка лісу

car
[dɪˈstrɔɪ]

destroy

руйнувати

car
[dɪˈmɪnɪʃ]

diminish

зменшуватися

car
[ˌdɪsəˈpɪər]

disappear

щезати

car
[dʌmp]

dump

звалювати

car
[ɪˈkɔlədʒɪ]

ecology

екологія

car
[ɪnˈvaɪərənmənt]

environment

Довкілля

car
[ɪkˈstɪŋkt]

extinct

вимерлий

car
[ˈfæmɪn]

famine

голод

car
[ˈfɜːtaɪl]

fertile

родючий

car
[ˈɡləubəl ˈwɔ:mɪŋ]

global warming

Глобальне потепління

car
[ˈgriːnhaʊs ɪˈfekt]

greenhouse effect

парниковий ефект

car
[ˌɪntədɪˈpendənt]

interdependent

взаємозалежний

car
[ˈnætʃrəl rɪˈzɔːs]

natural resources

природні ресурси

car
[ˈneɪtʃə]

nature

природа

car
[ˈəuzəun həul]

ozone hole

озонова діра

car
[ˈəuzəun ̘. ̈n.ˈleɪə]

ozone layer

озоновий шар

car
[ˈpestɪsaɪd]

pesticides

пестициди

car
[prɪˈzə:v]

preserve

сохранять

car
[prəˈtekt]

protect

захищати

car
[ˌreɪdɪˈeɪʃən]

radiation

радіація

car
[ˌriːˈsaɪ.klɪŋ]

recycling

переробка

car
[seɪv]

save

рятувати

car
[ˈjuːnɪvɜːs]

universe

всесвіт

car
[weɪst]

waste

спустошувати

car
[weɪst]

wastes

відходи

car
[wə:ld]

world

світ

car