Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Розмова із колегами

31 слово

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈæmplɪfaɪ]

amplify

Вдаватись до дрібниць

car
[əˈtend]

attend

відвідувати

car
[ˈbɑːgɪn]

bargain

Угода

car
[kəˈmɪtmənt]

commitment

зобов'язання

car
[kəmˈplaɪ]

comply

виконувати

car
[kənˈseʃən]

concession

поступка

car
[̘. ̈n.ˈkɔnflɪkt ˌrezəˈlu:ʃən]

conflict resolution

вирішення конфліктів

car
[kənˌsɪdəˈreɪʃən]

consideration

розгляд

car
[̘. ̈n.ˈkɔntrækt]

contract

контракт

car
[ˈkɔ:djəlɪ]

cordially

сердечно

car
[ˈkauntəpɑ:t]

counterpart

бридка сторона

car
[ˌkaʊn.tə.prəˈdʌk.tɪv]

counterproductive

непродуктивний

car
[ˈdedlɔk]

deadlock

глухий кут

car
[ˈhæg.l ̩]

haggling

Дрібна торгівля

car
[hɔsˈtɪlɪtɪ]

hostility

ворожість

car
[ˈɪʃuː]

issue

проблема

car
[ˈli:vərɪdʒ]

leverage

засіб для досягнення мети

car
[lɪˈeɪz]

liaise

підтримувати зв'язок

car
[ˈlɔɡˌrəulɪŋ]

logrolling

Взаємна підтримка

car
['ləubɔːl]

lowball

обманювати

car
[ˌmɪsˈliːd]

mislead

вводити в оману

car
[ˈmjuːtʃuəl]

mutual

взаємний

car
[rɪˈseptɪv]

receptive

сприйнятливий

car
[rɪˈzentmənt]

resentment

обурення

car
[rɪˈzɪstəns]

resistance

опір

car
[skɪp]

skip

пропускати

car
[ˈstɪpjuleɪt]

stipulate

ставити умовою

car
[ˈtentʃən]

tension

напруга

car
['treɪdɔf]

tradeoff

компроміс

car
[ˈwɔːrənt]

warrant

гарантувати

car
[ji:ld]

yield

Поступатися

car