Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Proficiency Level 3: Advanced English

24 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ˈbentʃˌmɑːkɪŋ]

benchmarking

порівняльний аналіз

car
[best ˈpræktɪs]

best practices

найкращі практики

car
[ˈkɑː(r)bən njuːˈtræləti]

carbon neutrality

вуглецева нейтральність

car
[kəmˈpetɪtɪv əˈnæləsɪs]

competitive analysis

конкурентний аналіз

car
[kənˈsju:mə bɪˈheɪ.vjə r ]

consumer behavior

споживча поведінка

car
[kənˈvə:ʃən reɪt]

conversion rate

коефіцієнт конверсії

car
[ˌkɔːr.pɚ.ət ˌsoʊ.ʃəl rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i]

corporate social responsibility

корпоративна соціальна відповідальність

car
[kəz hæv ˌækwɪˈzɪʃən]

cost per acquisition

вартість однієї покупки

car
[uncountable]

cross-selling

перехресні продажі

car
[ˌdɪfərentʃiˈeɪʃən]

differentiation

диференціація

car
[daɪˈrekt ˈmɑːkɪtɪŋ]

direct marketing

прямий маркетинг

car
[ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ˈtʃænəl]

distribution channel

канал розповсюдження

car
[ˌiːˈkɒm.ɜːs]

e-commerce

електронна комерція

car
[ˌɪntəlˈektjuəl ˈprɒpəti]

Intellectual property

інтелектуальна власність

car
[ˈɪnvəntəri ˈtɜː(r)nˌəʊvə(r)]

inventory turnover

оборотність запасів

car
[ˈaʊt.sɔːs]

outsource

аутсорсинг

car
[pəˈzɪʃ. ə n]

positioning

позиціонування

car
[prəˈkjʊəmənt]

procurement

закупівля

car
[ˈkwɒlɪti əˈʃɔːrənts]

quality assurance

гарантія якості

car
[rɪˈnjuːəbl̩ ˈenədʒi]

renewable energy

відновлювана енергія

car
[rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvestmənt]

return on investment

віддача від інвестицій

car
[səˈplaɪ tʃeɪn ˈmænɪdʒmənt]

Supply chain management

управління ланцюгами поставок

car
[ˈjuːzər ɪkˈspɪəriənts]

user experience

досвід взаємодії з користувачем

car
[weɪst ˈmænɪdʒmənt]

Waste management

управління відходами

car