Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Саморозвиток

22 слова

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈtʃiːvmənt]

achievement

досягнення

car
[eɪm]

aim

ціль

car
[ɔːl sə'fɪʃ(ə)nt]

all-sufficient

самодостатній

car
[bi: wʌnˈself]

be oneself

бути самим собою

car
[ˈkɔnʃəs]

conscious

усвідомлений

car
[ˈkɔnʃəsnɪs]

consciousness

свідомість

car
[kɔ:s ɔv laɪf]

course of life

життєвий шлях

car
[dɪˈveləp]

develop

розвиватися

car
[ˈɪnə vɔɪs]

inner voice

внутрішній голос

car
[ˌɪnspɪˈreɪʃən]

inspiration

натхнення

car
[ˈlɪbərəlaɪz]

liberalize

розширювати кругозір

car
[ˌmoʊ.tɪˈveɪ.ʃən]

motivation

мотивація

car
[ˈɒbstɪkl̩]

obstacle

перешкода

car
[ˌəʊ.vəˈkʌm]

overcome

подолати

car
[ˈrɪəlaɪz]

realize

реалізувати

car
[ˌrekəɡˈnɪʃən]

recognition

визнання

car
[ˌself.əˈweə.nəs]

self-awareness

самосвідомість

car
[self dɪ'veləpmənt]

self-development

саморозвиток

car
[ˌself.ɪmˈpruːv.mənt]

self-improvement

самовдосконалення

car
[ˌselflʌv]

self-love

любов до себе

car
[səkˈses]

success

успіx

car
[wə:ld vju:]

world view

світогляд

car