Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Топ 100 найуживаніших слів

100 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈbaut]

about

близько

car
[ˈɑ:ftə]

after

після

car
[ɔ:l]

all

всі

car
[ˈɔ:lsəu]

also

також

car
[ɔːlˈðəʊ]

although

хоча

car
[ænd]

and

і

car
[ˈenɪ]

any

будь-який

car
[æz]

as

як

car
[æt]

at

Біля

car
[bæk]

back

назад

car
[bi:]

be

бути

car
[bɪˈkɑːz]

because

тому що

car
[bʌt]

but

але

car
[baɪ]

by

при

car
[kæn]

can

могти

car
[kʌm]

come

прибувати

car
[kud]

could

бути в змозі

car
[deɪ]

day

день

car
[du:]

do

робити

car
[iːt]

eat

їсти

car
[ˈiːvən]

even

навіть

car
[fə:st]

first

перший

car
[fɔ:]

for

для

car
[frɔm]

from

від

car
[get]

get

отримати

car
[gɪv]

give

дати

car
[ɡəu]

go

йти

car
[gʊd]

good

хороший

car
[hæv]

have

мати (щось)

car
[hiː]

he

він

car
[hɜːr]

her

її

car
[hɪm]

him

йому

car
[hɪz]

his

його

car
[haʊ]

how

яким чином

car
[aɪ]

I

я

car
[ɪf]

if

якщо

car
[ɪn]

in

в

car
[ˈɪntu]

into

всередину

car
[ɪt]

it

це

car
[ɪts]

its

свій

car
[dʒʌst]

just

Щойно

car
[nəu]

know

бути обізнаним

car
[laɪk]

like

подобатися

car
[lʊk]

look

дивитися

car
[meɪk]

make

Зробити

car
[mi:]

me

мені

car
[məust]

most

більшість

car
[maɪ]

my

мій

car
[niːd]

need

Потребувати

car
[nju:]

new

новий

car
[nəu]

no

ні

car
[nɔt]

not

не

car
[nau]

now

Зараз

car
[ɔv]

of

з

car
[ɔn]

on

на

car
[wʌn]

one

Один

car
[ˈəunlɪ]

only

тільки

car
[ɔ:]

or

або

car
[ˈʌðə]

other

інший

car
[aʊər]

our

car
[aut]

out

вне

car
[ˈəuvə]

over

над

car
[ˈpə:sn]

person

людина

car
[seɪ]

say

сказати

car
[si:]

see

бачити

car
[ʃiː]

she

вона

car
[səʊ]

so

так як

car
[sʌm]

some

деякий

car
[teɪk]

take

взяти

car
[ðæn]

than

ніж

car
[ðæt]

that

той, що

car
[ði:]

the

Означений артикль

car
[ðeər]

their

їх

car
[ðəm]

them

Їм

car
[ðen]

then

тоді

car
[ðɛə]

there

там

car
[ði:z]

these

ці

car
[ðeɪ]

they

Вони

car
[θɪŋk]

think

думати

car
[ðɪs]

this

цей

car
[taɪm]

time

час

car
[tu:]

to

до

car
[ʌp]

up

вгору

car
[ʌs]

us

нам

car
[juːz]

use

використовувати

car
[wɒnt]

want

хотіти

car
[weɪ]

way

шлях

car
[wiː]

we

ми

car
[wi:l]

well

добре

car
[wɒt]

what

що

car
[wen]

when

коли

car
[wɪtʃ]

which

Котрий

car
[huː]

who

хто

car
[wɪl]

will

буду

car
[wɪð]

with

з

car
[wɜːk]

work

працювати

car
[wud]

would

б

car
[jə:]

year

рік

car
[juː]

you

ви

car
[jɔːr]

your

ваш

car