Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Фразові дієслова

100 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈlau fɔ:]

allow for

враховувати

car
[bæk aut]

back out

ухилитися

car
[beɪl aʊt]

bail out

Виручати із біди

car
[beɪl ʌp]

bail up

зупиняти з метою пограбування

car
[bæŋ əˈbaut]

bang about

роз'їжджати

car
[bæŋk ɔn]

bank on

покладатися

car
[ˈbɑ:ɡɪn fɔ:]

bargain for

очікувати

car
[bɑ:dʒ ɪn]

barge in

Втручатися у розмову

car
[ˈbi:və əˈweɪ]

beaver away

працювати старанно над

car
[bɑːɡ daʊn]

bog down

загрузнути

car
[brʌʃ ʌp ɔn]

brush up on

удосконалювати

car
[kɔ:l ɪn]

call in

вимагати назад

car
[ˈkærɪ ˈfɔ:wəd]

carry forward

просувати

car
[kɑ:st ɔf]

cast off

позбутися

car
[kləus aut]

close out

ліквідувати

car
[ˈkɔbl təˈɡeðə]

cobble together

робити нашвидкуруч

car
[kʌm daun wɪð]

come down with

Захворіти

car
[kɔp aut]

cop out

відмовитися

car
[ˈkəuzɪ ʌp]

cozy up

робити затишніше

car
[dæʃ ɔf]

dash off

Накидати

car
[du: əˈweɪ wɪð]

do away with

покінчити з чимось

car
[drɪft əˈpɑ:t]

drift apart

Ставати чужими

car
[drɪft ɔf]

drift off

Поринати в сон

car
[dwel ɔn]

dwell on

багато міркувати

car
[i:z ɔf]

ease off

послаблюватися

car
[eɡ ɔn]

egg on

підбурювати

car
[i:k aut]

eke out

збільшувати дохід

car
[fɔ:l əˈpɑ:t]

fall apart

розвалюватися

car
[fɑ:m aut]

farm out

здавати в оренду

car
[ˈferɪt aut]

ferret out

винюхувати

car
[flæɡ ʌp]

flag up

привернути увагу до

car
[fɔb ɔf]

fob off

обманювати

car
[fɔ:k aut]

fork out

розщедритися

car
[ɡæŋ ʌp]

gang up

об'єднувати сили

car
[ɡlɔs ˈəuvə]

gloss over

Представляти у кращому вигляді

car
[ɡu:f ɔf]

goof off

Сачкувати

car
[ɡraɪnd əˈweɪ]

grind away

старанно працювати над

car
[ɡʌn fɔ:]

gun for

Лізти зі шкіри геть

car
[hænd ɔn]

hand on

постачати

car
[hɪt ɔn]

hit on

Підкочувати

car
[haɪv ɔf]

hive off

щезати

car
[huk ʌp]

hook up

підключатися

car
[hʌʃ ʌp]

hush up

замовчувати

car
[ˈaɪən aut]

iron out

згладжувати

car
[dʒæz ʌp]

jazz up

підбадьорювати

car
[ki:l ˈəuvə]

keel over

перекидати

car
[ki:p ɔf]

keep off

не підпускати

car
[ˈnʌkl daun]

knuckle down

Рішуче братися

car
[lɑ:k əˈbaut]

lark about

Шумно гратися

car
[læʃ aut]

lash out

Накинутися

car
[li:k aut]

leak out

виявитися

car
[ˈlevl ɔf]

level off

вирівнювати

car
[lɔk əˈweɪ]

lock away

зберігати таємницю

car
[meɪk ˈɑ:ftə]

make after

пускатися слідом

car
[meɪk ɔf]

make off

піти

car
[mes əˈraʊnd]

mess around

ледарювати

car
[mɪs aut]

miss out

втрачати

car
[̘. ̈n.mauθ ɔf]

mouth off

голосно скаржитися

car
[mu:v əˈweɪ]

move away

змінювати думку

car
[mʌɡ ʌp]

mug up

зубрити

car
[nəuz aut]

nose out

дізнатися

car
[ɔpt fɔ:]

opt for

зупиняти вибір

car
[əun ʌp]

own up

зізнатися

car
[pæk əˈweɪ]

pack away

багато їсти

car
[pɑ:m ɔf]

palm off

підсовувати

car
[pɑ:s ɔf]

pass off

поступово проходити

car
[pætʃ ʌp]

patch up

залагоджувати

car
[pi:l aut]

peel out

рвонути з місця

car
[feɪz ɪn]

phase in

поступово вводити

car
[pɪk ɔf]

pick off

перестріляти

car
[pɪtʃ ɪn]

pitch in

вносити свою частку

car
[pleɪ əˈweɪ]

play away

програти

car
[plau ɔn]

plough on

наполегливо просуватися

car
[ˈpəunɪ ʌp]

pony up

платити за рахунком

car
[prɔp ʌp]

prop up

Надати підтримку

car
[puʃ əˈbaut]

push about

помикати

car
[ræk ʌp]

rack up

нарощувати

car
[ˈræmbl ɔn]

ramble on

балакати про дрібниці

car
[ˈrekən ɔn]

reckon on

розраховувати на

car
[skɛə əˈweɪ]

scare away

відлякувати

car
[si: əˈbaut]

see about

подбати

car
[set əˈpɑ:t]

set apart

зберігати

car
[set əˈsaɪd]

set aside

зупиняти

car
[ʃæk ʌp]

shack up

співжити

car
[ʃrʌɡ ɔf]

shrug off

прийти до тями

car
[slɪp əˈweɪ]

slip away

змиватися

car
[slɪp ɔf]

slip off

Скинути

car
[steɪv ɔf]

stave off

запобігати

car
[tɪk ɔf]

tick off

сварити

car
[taɪ daun]

tie down

обмежувати свободу

car
[ˈtaɪə aut]

tire out

доводити до знемоги

car
[tɔs ʌp]

toss up

витрачати даремно

car
[tʌk əˈweɪ]

tuck away

уминати

car
[ˈʌʃə ɪn]

usher in

сповіщати

car
[weɪd ɪn]

wade in

вплутатися в

car
[weɪt əˈbaut]

wait about

Довго чекати

car
[ˈwɪŋkl aut]

winkle out

Дістати насилу

car
[waɪp ʌp]

wipe up

витирати

car
[wə:k ˈəuvə]

work over

переробляти

car
[zəʊn aʊt]

zone out

ставати неуважним

car