Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Топ неправильних дієслів

100 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[bi-dwörfˈ ]

be-was,were-been

бути

car
[biːt]

beat-beat-beaten

бити

car
[ bɪˈkʌm bɪˈkeɪm bɪˈkʌm]

become-became-become

стати

car
[ bɪˈgɪn bɪˈgæn bɪˈgʌn]

begin-began-begun

починати

car
[ bliːd bled bled]

bleed-bled-bled

кровоточити

car
[ bləʊ bluː bləʊn]

blow-blew-blown

дути

car
[ bɪld bɪlt bɪlt]

build-built-built

будувати

car
[ bɜːn bɜːnt bɜːnt]

burn-burnt-burnt

горіти

car
[ baɪ bɔːt bɔːt]

buy-bought-bought

купувати

car
[ kætʃ kɔːt kɔːt]

catch-caught-caught

ловить

car
[ tʃuːz tʃəʊz ˈtʃəʊzən]

choose-chose-chosen

Вибирати

car
[ kʌm keɪm kʌm]

come-came-come

прибувати

car
[ kɒst kɒst kɒst]

cost-cost-cost

коштувати

car
[ kriːp krept krept]

creep-crept-crept

повзати

car
[ kʌt kʌt kʌt]

cut-cut-cut

різати

car
[ də dɪd dʌn]

do-did-done

робити

car
[ driːm dremt dremt]

dream-dreamt-dreamt

мріяти

car
[ drɪŋk dræŋk drʌŋk]

drink-drank-drunk

пити

car
[ iːt et ˈiːt(ə)n]

eat-ate-eaten

їсти

car
[ fiːd fed fed]

feed-fed-fed

годувати

car
[ fiːl felt felt]

feel-felt-felt

відчувати

car
[ faɪt fɔːt fɔːt]

fight-fought-fought

боротися

car
[ fəˈget fəˈɡɔt fə(r)ˈɡɒt(ə)n]

forget-forgot-forgotten

забувати

car
[ fəˈgɪv fəˈgeɪv fə(r)ˈɡɪv(ə)n]

forgive-forgave-forgiven

пробачати

car
[ friːz frəʊz ˈfrəʊzən]

freeze-froze-frozen

замерзати

car
[ get gɒt gɒt]

get-got-got

Отримувати

car
[ gɪv geɪv ˈgɪvən]

give-gave-given

давати

car
[ gəʊ went gɒn]

go-went-gone

йти

car
[ grəʊ gruː grəʊn]

grow-grew-grown

зростати

car
[ hæŋ hʌŋ hʌŋ]

hang-hung-hung

Вішати

car
[ hæv hæd hæd]

have-had-had

мати (щось)

car
[ haɪd hɪd ˈhɪd(ə)n]

hide-hid-hidden

ховати

car
[ hɪt hɪt hɪt]

hit-hit-hit

Влучати в ціль

car
[ həʊld held held]

hold-held-held

тримати, утримувати

car
[ hɜːt hɜːt hɜːt]

hurt-hurt-hurt

забити

car
[ kiːp kept kept]

keep-kept-kept

тримати, утримувати

car
[niːl]

kneel-knelt-knelt

стояти на колінах

car
[ nəʊ njuː nəʊn]

know-knew-known

бути обізнаним

car
[ leɪ leɪd leɪd]

lay-laid-laid

класти

car
[liːd-lɛd-lɛd]

lead-led-led

вести

car
[ liːn lent lent]

lean-leant-leant

нахилятися

car
[ lɜːn lɜː(r)nt lɜː(r)nt]

learn-learnt-learnt

вчитися, навчатися

car
[ liːv left left]

leave-left-left

залишати

car
[ lend lent lent]

lend-lent-lent

позичати

car
[ let let let]

let-let-let

дозволяти

car
[ laɪ leɪ leɪn]

lie-lay-lain

лежати

car
[ laɪt lɪt lɪt]

light-lit-lit

освітлювати

car
[ meɪk meɪd meɪd]

make-made-made

виробляти

car
[ miːn ment ment]

mean-meant-meant

означати

car
[ miːt met met]

meet-met-met

зустрічати

car
[mɪsˈteɪk]

mistake-mistook-mistaken

Помилятися

car
[pruːv]

prove-proved-proven

доводити

car
[ kwɪt kwɪt kwɪt]

quit-quit-quit

виходити

car
[ riːd red red]

read-read-read

читати

car
[ raɪd rəʊd ˈrɪdən]

ride-rode-ridden

Їздити

car
[ rɪŋ ræŋ rʌŋ]

ring-rang-rung

дзвеніти

car
[ raɪz rəʊz ˈrɪz(ə)n]

rise-rose-risen

Підніматися

car
[ rʌn ræn rʌn]

run-ran-run

бігти

car
[seɪ sed sed]

say-said-said

казати

car
[ siː sɔː siːn]

see-saw-seen

бачити

car
[ siːk sɔːt sɔːt]

seek-sought-sought

Шукати

car
[ send sent sent]

send-sent-sent

посилати

car
[ set set set]

set-set-set

ставити

car
[səʊ]

sew-sewed-sewn

шити

car
[ ʃeɪk ʃʊk ˈʃeɪkən]

shake-shook-shaken

струшувати

car
[ ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn]

show-showed-shown

показувати

car
[ ʃrɪŋk ʃræŋk ʃrʌŋk]

shrink-shrank-shrunk

зменшувати

car
[ ʃʌt ʃʌt ʃʌt]

shut-shut-shut

Закривати

car
[ sɪŋ sæŋ sʌŋ]

sing-sang-sung

співати

car
[ sɪŋk sæŋk sʌŋk]

sink-sank-sunk

тонути

car
[sɪt sæt sæt]

sit,sat,sat

сидіти

car
[ sliːp slept slept]

sleep-slept-slept

спати

car
[ slaɪd slɪd slɪd]

slide-slid-slid

ковзати

car
[səu]

sow-sowed-sown

сіяти

car
[ spiːk spəʊk ˈspəʊkən]

speak-spoke-spoken

розмовляти

car
[ spend spent spent]

spend-spent-spent

витрачати

car
[ spɪl spɪlt spɪlt]

spill-spilt-spilt

проливати

car
[ spɔɪl spɔɪlt spɔɪlt]

spoil-spoilt-spoilt

псувати

car
[ spred spred spred]

spread-spread-spread

розповсюджувати

car
[ sprɪŋ spræŋ sprʌŋ]

spring-sprang-sprung

стрибати

car
[ stænd stʊd stʊd]

stand-stood-stood

стояти

car
[ stiːl stəʊl ˈstəʊlən]

steal-stole-stolen

красти

car
[ stɪk stʌk stʌk]

stick-stuck-stuck

колоти

car
[ stɪŋ stʌŋ stʌŋ]

sting-stung-stung

жалити

car
[swiːp]

sweep-swept-swept

підмітати

car
[swel]

swell-swelled-swollen

набухати

car
[ swɪm swæm swʌm]

swim-swam-swum

плавати

car
[ swɪŋ swʌŋ swʌŋ]

swing-swung-swung

качати

car
[ teɪk tʊk ˈteɪkən]

take-took-taken

брати

car
[ teər tɔːr tɔːn]

tear-tore-torn

рвати

car
[ tel təʊld təʊld]

tell-told-told

розповідати

car
[ θɪŋk θɔːt θɔːt]

think-thought-thought

думати

car
[ θrəʊ θruː θrəun]

throw-threw-thrown

кидати

car
[ ˌʌndəˈstænd ˌʌndəˈstud ˌʌndəˈstud]

understand-understood-understood

розуміти

car
[ weər wɔːr wɔːn]

wear-wore-worn

носити

car
[ wiːp wept wept]

weep-wept-wept

плакати

car
[ wet wet wet]

wet-wet-wet

мочити

car
[ wɪn wʌn wʌn]

win-won-won

вигравати

car
[waɪnd waund waund]

wind-wound-wound

звиватися

car
[ raɪt rəʊt ˈrɪtən]

write-wrote-written

писати

car