Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Неправильні дієслова

99 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[ə'baɪd əˈboʊd əˈboʊd]

abide-abode-abode

терпіти

car
[ əˈraɪz əˈrəʊz əˈrɪz(ə)n]

arise-arose-arisen

виникати

car
[ əˈweɪk əˈwəʊk əˈwəʊkən]

awake-awoke-awoken

будити

car
['bækslaɪd 'bækslɪd 'bækslɪdn]

backslide-backslid-backslidden

відступати від віри

car
[beə bɔː bɔːn]

bear-bore-born

нести

car
[ bend bent bent]

bend-bent-bent

згинати

car
[ bet bet bet]

bet-bet-bet

Тримати парі

car
[ baɪnd baʊnd baʊnd]

bind-bound-bound

Зв'язувати

car
[ baɪt bɪt ˈbɪtən]

bite-bit-bitten

кусати

car
[ breɪk brəʊk ˈbrəʊkən]

break-broke-broken

ламати

car
[ briːd bred bred]

breed-bred-bred

розмножуватися

car
[ brɪŋ brɔːt brɔːt]

bring-brought-brought

приносити

car
[ ˈbrɔːdkɑːst ˈbrɔːdkɑːst ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast-broadcast-broadcast

транслювати

car
[ bɜːst bɜːst bɜːst]

burst-burst-burst

вибухнути

car
[ kɑːst kɑːst kɑːst]

cast-cast-cast

кидати

car
[ klɪŋ klʌŋ klʌŋ]

cling-clung-clung

чіплятися

car
[kləuð klæd klæd]

clothe-clad-clad

одягати

car
[ˈkrɒsbriːd ˈkrɒsbred ˈkrɒsbred ]

crossbreed-crossbred-crossbred

схрещувати

car
[ dɪəl delt delt]

deal-dealt-dealt

розглядати

car
[ dɪg dʌg dʌg]

dig-dug-dug

копати

car
[dɪs'pruːv]

disprove-disproved-disproven

спростовувати

car
[drɔː druː drɔːn]

draw-drew-drawn

малювати олівцем

car
[ draɪv drəʊv ˈdrɪvən]

drive-drove-driven

вести

car
[ dwel dwelt dwelt]

dwell-dwelt-dwelt

жити

car
[ fɔːl fel ˈfɔːlən]

fall-fell-fallen

падати

car
[ faɪnd faʊnd faʊnd]

find-found-found

знаходити

car
[ fɪt fɪt fɪt]

fit-fit-fit

підходити

car
[ fliː fled fled]

flee-fled-fled

рятуватися втечею

car
[ flɪŋ flʌŋ flʌŋ]

fling-flung-flung

кидатися

car
[ flaɪ fluː fləʊn]

fly-flew-flown

літати

car
[ fəˈbɪd fə(r)ˈbæd fəˈbɪdən]

forbid-forbade-forbidden

забороняти

car
['fɔːkɑːst]

forecast-forecast-forecast

передбачити

car
[fɔː'siː fɔːˈsɔː fɔː'siːn]

foresee-foresaw-foreseen

передбачати

car
[fə'seɪk fəˈsʊk fəˈseɪkən]

forsake-forsook-forsaken

залишати

car
['frɔstbaɪt 'frɔstbɪt 'frɔstbɪten]

frostbite-frostbit-frostbitten

відморожувати

car
[ graɪnd graʊnd graʊnd]

grind-ground-ground

молотити

car
[ hɪər hɜː(r)d hɜː(r)d]

hear-heard-heard

чути

car
[hjuː hjuːd hjuːn]

hew-hewed-hewn

рубати

car
[ˌɪntə'briːd ˌɪntə'breːd ˌɪntə'breːd]

interbreed-interbred-interbred

схрещуватися

car
[ˌɪntə'wiːv ˌɪntə'woːv ˌɪntə'woːvn]

interweave-interwove-interwoven

сплітати

car
[ˌɪntəˈwɪnd]

interwind-interwound-interwound

змотувати

car
[ nɪt nɪt nɪt]

knit-knit-knit

в'язати

car
[ liːp lept lept]

leap-leapt-leapt

скакати

car
[ luːz lɒst lɒst]

lose-lost-lost

втрачати

car
[mɪs'kɑːst]

miscast-miscast-miscast

неправильно розподіляти ролі

car
[mɪs'diːl]

misdeal-misdealt-misdealt

чинити неправильно

car
[mɪs'gɪv]

misgive-misgave-misgiven

вселяти недовіру

car
[ˈmɪsʌndəˈstænd, ˈmɪsʌndəˈstud ]

misunderstand - misunderstood - misunderstood

неправильно зрозуміти

car
[mau]

mow-mowed-mown

косити

car
['ɔfset]

offset-offset-offset

відшкодовувати

car
[ˌaut'duː]

outdo-outdid-outdone

перевершити

car
[ ˌəʊvəˈkʌm ˌəuvəˈkeɪm ˌəʊvəˈkʌm]

overcome-overcame-overcome

подолати

car
[ˌəuvə'drɪŋk, əuvə'dræŋk, əuvə'drʌŋk]

overdrink-overdrank-overdrunk

перепитися

car
[ peɪ peɪd peɪd]

pay-paid-paid

платити

car
[pliːd]

plead-pled-pled

захищати підсудного

car
[ pʊt pʊt pʊt]

put,put,put

поміщати

car
[reˈbind]

rebind-rebound-rebound

перев'язувати

car
['riːtred]

retread-retread-retread

змінити шину

car
[ rɪd rɪd rɪd]

rid-rid-rid

звільняти

car
[sɔː]

saw-sawed-sawn

пиляти

car
[ sel səʊld səʊld]

sell-sold-sold

продавати

car
[shear]

shear-sheared-shorn

стригти

car
[ ʃed ʃed ʃed]

shed-shed-shed

проливати

car
[ ʃaɪn ʃɒn ʃɒn]

shine-shone-shone

світити

car
[ʃɪt]

shit-shit-shit

гадити

car
[ ʃuːt ʃɒt ʃɒt]

shoot-shot-shot

стрелять

car
[sleɪ]

slay-slew-slain

знищувати

car
[slɪŋ]

sling-slung-slung

підвішувати

car
[slɪŋk]

slink-slunk-slunk

крастись

car
[ slɪt slɪt slɪt]

slit-slit-slit

розрізати

car
[ smel smelt smelt]

smell-smelt-smelt

нюхати

car
[sniːk]

sneak-snuck-snuck

йти крадькома

car
[ spiːd sped sped]

speed-sped-sped

мчати

car
[ spel spelt spelt]

spell-spelt-spelt

вимовляти по літерах

car
[ spɪn spʌn spʌn]

spin-spun-spun

прясти

car
[spɪt spɪt spɪt]

spit,spit,spit

плювати

car
[ splɪt splɪt splɪt]

split-split-split

розколювати

car
[struː]

strew-strewed-strewn

розкидати

car
[straɪd stroʊd ˈstrɪdən]

stride-strode-stridden

крокувати

car
[straɪk]

strike-struck-stricken

наносити удар

car
[strɪŋ]

string-strung-strung

шнурувати

car
[straɪv]

strive-strove-striven

прагнути

car
[sʌb'let]

sublet-sublet-sublet

передавати до суборенди

car
['sʌnˌbɜːn]

sunburn-sunburnt-sunburnt

обгорати на сонці

car
[sweə]

swear-swore-sworn

присягати

car
[swet]

sweat-sweat-sweat

потіти

car
[ tiːtʃ tɔːt tɔːt]

teach-taught-taught

Навчати

car
[ θrʌst θrʌst θrʌst]

thrust-thrust-thrust

пронизувати

car
[tred]

tread-trod-trodden

Ступати

car
[ʌn'baɪnd]

unbind-unbound-unbound

розв'язувати

car
[ˌʌndə'fiːd]

underfeed-underfed-underfed

недогодовувати

car
[ʌn'friːz]

unfreeze-unfroze-unfrozen

розморожувати

car
[weɪk wəʊk ˈwəʊkən]

wake,woke,woken

прокидатися

car
[wiːv]

weave-wove-woven

ткати

car
[wed wed wed]

wed,wed,wed

одружитися

car
[wɪð'drɔː]

withdraw-withdrew-withdrawn

забирати

car
[wɪθ'həuld]

withhold-withheld-withheld

утримуватися

car
[ wɪðˈstænd wɪðˈstʊd wɪðˈstʊd]

withstand-withstood-withstood

встояти

car
[rɪŋ]

wring-wrung-wrung

скручувати

car