Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Топ 100 слів для BEC

99 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈbrɔːd]

abroad

за кордоном

car
[əˌkɒməˈdeɪʃən]

accommodation

житло

car
[əˈtʃiːv]

achieve

досягати

car
[əˈtʃiːvmənt]

achievement

досягнення

car
[ˈædvətaɪz]

advertise

рекламувати

car
[ˌædvərˈtaɪzmənt]

advertisement

реклама

car
[ədˈvaɪs]

advice

порада

car
[ədˈvaɪz]

advise

радити

car
[əˈdʒendə]

agenda

порядок денний

car
[əˈpɒl.ə.dʒaɪz]

apologise

вибачатися

car
[əˈpɔlədʒɪ]

apology

вибачення

car
[ˈæplɪkənt]

applicant

кандидат

car
[ˌæplɪˈkeɪʃən]

application

Заява

car
[əˈplaɪ fɔːr]

apply for

подавати заяву

car
[əˌveɪləˈbɪlɪtɪ]

availability

доступність

car
[əˈveɪləbl̩]

available

наявний

car
[bi: beɪs ɪn]

be based in

бути розташованим у

car
[bʊk]

book

бронювати

car
[brænd]

brand

трейд-марка

car
[tʃɛə ə ˈmi:tɪŋ]

chair a meeting

вести збори

car
[tʃɑːdʒ]

charge

заряджати

car
[ˈkʌmpənɪ ˈpɔlɪsɪ]

company policy

політика компанії

car
[kəmˈpetɪtər]

competitor

конкурент

car
[kəmˈpleɪn]

complain

скаржитися

car
[ˈkɒnfərənts]

conference

збори

car
[kənˈviːniənt]

convenient

зручний

car
[ˈkʌstəmə kɛə]

customer care

турбота про клієнтів

car
[diːl wɪð]

deal with

мати справу з

car
[dɪˈlɪvərɪ deɪt]

delivery date

дата постачання

car
[ˈdɪskaʊnt]

discount

знижка

car
[dres]

dress

одягатися

car
[ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns]

driving licence

водійські права

car
[ɪnˈkləuz]

enclose

оточувати

car
[ɪnˈkləuʒə]

enclosure

додаток

car
[ɪnˈkwaɪər]

enquire

робити запит

car
[ɪnˈkwaɪəri]

enquiry

запит

car
[ɪˈkwɪpmənt]

equipment

обладнання

car
[ɪksˈpɛnsɪz]

expenses

витрати

car
[fəˈsɪl.ɪ.ti]

facilities

кошти

car
[feɪl]

fail

підвести

car
[ˈfeɪljər]

failure

невдача

car
[fə:m]

firm

наполегливий

car
[flaɪt]

flight

політ

car
[ˈfɒrən]

foreign

іноземний

car
[friː ˈsɑːmpl̩]

free sample

безкоштовний зразок

car
[gɪft]

gift

подарунок

car
[gʊd]

goods

товари

car
[həuld ə ˈmi:tɪŋ]

hold a meeting

проводити збори

car
[ɪnˈkriːs]

increase

збільшуватися

car
[ˈɪnvɔɪs]

invoice

рахунок-фактура

car
[ɪnˈvɒlv]

involve

залучати

car
[ˈaɪtəm]

item

Окремий предмет

car
[ləʊˈkeɪʃən]

location

приміщення

car
[meɪk ə ˈbʊk.ɪŋ]

make a booking

бронювати місце

car
[meɪk ə kəmˈpleɪnt]

make a complaint

подати жалобу

car
[ˈmænɪdʒmənt]

management

Управління

car
[ˌmænjuˈfæktʃərə]

manufacturer

виробник

car
[ˈmɑ:kɪt ʃɛə]

market share

частка ринку

car
[ˌmoʊ.tɪˈveɪ.ʃən]

motivation

мотивація

car
[ˈɔfɪs ˈleɪaut]

office layout

план офісу

car
[ˌɑːpɚˈtuːnət̬i]

opportunity

можливість

car
[plæn ˈstrætɪdʒɪ]

plan strategy

планувати стратегію

car
[ˈprem.ɪ.sɪz]

premises

володіння

car
[praɪs reɪndʒ]

price range

діапазон цін

car
[prəˈməʊt]

promote

сприяти

car
[prəˈməʊʃən]

promotion

просування

car
[kwəuˈteɪʃən]

quotation

цитування

car
[rɪˈsiːt]

receipt

квитанція

car
[rɪˈkru:t]

recruit

новобранець

car
[rɪˈkru:tmənt]

recruitment

набір

car
[ˈriːfʌnd]

refund

компенсація

car
[rɪˈdʒekt]

reject

відхилити

car
[rɪˈlaɪəbl̩]

reliable

надійний

car
[rent]

rent

орендна плата

car
[rɪˈkwest]

request

Прохання

car
[rɪˈkwaɪəmənt]

requirement

вимога

car
[ˈriːteɪl]

retail

розничная торговля

car
[rɪˈwɔːrd]

reward

нагорода

car
[seɪlsˈfɪg.ərs ]

sales figures

дані про продаж

car
[set ʌp]

set up

засновувати

car
[ˈʃɪpmənt]

shipment

партія товарів

car
[skɪl]

skill

навичка

car
[ˈsəuʃəl ɪˈvent]

social event

неофіційна зустріч

car
[stɑːf]

staff

штат службовців

car
[stɑ:f ˈtə:nˌəuvə]

staff turnover

плинність персоналу

car
[səbˈsɪdjərɪ]

subsidiary

дочірня компанія

car
[səkˈsi:d ɪn]

succeed in

досягти успіху

car
[səkˈses]

success

успіx

car
[səkˈsesfəl]

successful

успішний

car
['s(j)uːpəvaɪzər]

supervisor

керівник

car
[səˈplaɪər]

supplier

постачальник

car
[ˈtɑːgɪt]

target

ціль

car
[ˈtɒpɪk]

topic

тема

car
[ˈtreɪnɪŋ]

training

тренування

car
[ˈtə:nˌəuvə]

turnover

реорганізація штатів

car
[ˌtiːˈviː kəˈmə:ʃəl]

TV commercial

ТВ-реклама

car
[ˈveɪkənsi]

vacancy

вільне (робоче) місце

car
[ˈvenjuː]

venue

місце проведення

car
[ˈhəulseɪl]

wholesale

гуртова торгівля

car