Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Топ 100 слів для GRE

100 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əˈdʌltəreɪt]

adulterate

фальсифікувати

car
[ˈædvəkeɪt]

advocate

захисник

car
[əˈlækrɪtɪ]

alacrity

готовність

car
[æmˈbɪvələnt]

ambivalent

двоїстий

car
[əˈmi:ljəreɪt]

ameliorate

покращувати

car
[əˈnækrənɪzm]

anachronism

пережиток

car
[ˈɑ:djuəs]

arduous

складний

car
[ɔ:ˈdeɪʃəs]

audacious

бесстрашный

car
[ɔ:sˈpɪʃəs]

auspicious

сприятливий

car
[bɪˈlaɪ]

belie

спотворювати

car
[bəˈlɪdʒərənt]

belligerent

воююча сторона

car
[bɪˈnaɪn]

benign

милостивий

car
[ˈbəulstə]

bolster

валик

car
[kæˈkɔfənɪ]

cacophony

какофонія

car
[kəˈprɪʃəs]

capricious

примхливий

car
[ʃɪˈkeɪnərɪ]

chicanery

бюрократична метушня

car
[kənˈspɪkjuəs]

conspicuous

помітний

car
[ˈkəupjəs]

copious

багатий

car
[kəˈrɔbəreɪt]

corroborate

підтверджувати

car
[dɪˈraɪd]

deride

висміювати

car
[dɪˈdæktɪk]

didactic

повчальний

car
[ˈdɪfɪdəns]

diffidence

боязкість

car
[ˈdɪspərɪt]

disparate

незрівнянний

car
[dɪsˈpæʃnɪt]

dispassionate

безпристрасний

car
[ˈdɪsənəns]

dissonance

різкий шум

car
[ˈdɑːsəl]

docile

сприйнятливий

car
[dɔɡˈmætɪk]

dogmatic

догматичний

car
[ˈenə:veɪt]

enervate

легкий

car
[ɪnˈdʒendə]

engender

породжувати

car
[ɪˈnɪɡmə]

enigma

головоломка

car
[ɪˈfemərəl]

ephemeral

ефемерний

car
[ɪˈkwɪvəkeɪt]

equivocate

ухилятися

car
[ˈeru:daɪt]

erudite

ерудит

car
[ˌesəuˈterɪk]

esoteric

таємний

car
[ˈju:lədʒɪ]

eulogy

хвалебна промова

car
[juːˈfɒr.ɪk]

euphoric

ейфоричний

car
[eksˈæsə:beɪt]

exacerbate

загострювати

car
[eksˈtænt]

extant

збережений

car
[fəsˈtɪdɪəs]

fastidious

вибагливий

car
[ˈfə:vɪd]

fervid

пекучий

car
[fɔ:ˈtju:ɪtəs]

fortuitous

незапланований

car
[ˈfrækʃəs]

fractious

неспокійний

car
[ˈfrɪvələs]

frivolous

несерйозний

car
[ɡeɪnˈseɪ]

gainsay

заперечувати

car
[ˈɡæruləs]

garrulous

балакучий

car
[ˈhæknɪd]

hackneyed

пошарпаний

car
[aɪˈkɔnəuklæst]

iconoclast

бунтар

car
[ˌɪdɪəˈsɪŋkrəsɪ]

idiosyncrasy

ідіосинкразія

car
[ˈɪmɪnənt]

imminent

насувається

car
[ɪmˈpetjuəs]

impetuous

імпульсивний

car
[ɪˈɪnkəueɪt]

inchoate

що зароджується

car
[ˈɪnkʌlpeɪt]

inculpate

звинувачувати

car
[ɪnˈdʒiːniəs]

ingenious

винахідливий

car
[ɪˈnɪmɪkəl]

inimical

Ворожий

car
[ɪˈnɔkjuəs]

innocuous

нешкідливий

car
[ɪnˈsɪpɪd]

insipid

позбавлений смаку

car
[ləˈkɔnɪk]

laconic

лаконічний

car
[ˈlaɪənaɪz]

lionize

здіймати галас

car
[ləuˈkweɪʃəs]

loquacious

балакучий

car
[mæɡˈnænɪməs]

magnanimous

великодушний

car
[məˈlaɪn]

malign

згубний

car
[mə:ˈkjuərɪəl]

mercurial

ртутний

car
[mɪˈtɪkjuləs]

meticulous

прискіпливий

car
[ˈmɪzənθrəup]

misanthrope

людиноненависник

car
[ˈɔbdjurɪt]

obdurate

запеклий

car
[əbˈskjuə]

obscure

незрозумілий

car
[əbˈsi:kwɪəs]

obsequious

улесливий

car
[ˈɔ:θədɔks]

orthodox

загальноприйнятий

car
[ˌɔstenˈteɪʃən]

ostentation

хвастощі

car
[ˈpedənt]

pedant

педант

car
[peˈlju:sɪd]

pellucid

ясний

car
[ˈpɪθɪ]

pithy

змістовний

car
[pləˈkeɪt]

placate

умиротворювати

car
[ˈplɔ:zəbl]

plausible

правдоподібний

car
[præɡˈmætɪk]

pragmatic

прагматичний

car
[prɪˈværɪkeɪt]

prevaricate

кривити душею

car
[ˈprɔdɪɡəl]

prodigal

марнотратний

car
[ˈprɔflɪɡɪt]

profligate

розпусний

car
[prəˈfaʊnd]

profound

глибокий

car
[prəˈlifik]

prolific

родючий

car
[prəuˈzeɪɪk]

prosaic

прозаїчний

car
[ˌprɔvɪˈdenʃəl]

providential

зумовлений

car
[ˈpru:dənt]

prudent

розсудливий

car
[ˌpju:sɪˈlænɪməs]

pusillanimous

малодушний

car
[rɪˈkælsɪtrəns]

recalcitrance

непокірність

car
[rɪˈdʌndənt]

redundant

надмірний

car
[ˈretɪsənt]

reticent

небагатослівний

car
[ˈsæŋɡwɪn]

sanguine

оптимістичний

car
[ˈskru:pjuləs]

scrupulous

сумлінний

car
[ˌsɒpərˈɪfɪk]

soporific

присипляючий

car
[spəˈrædɪk]

sporadic

випадковий

car
[səkˈsɪŋkt]

succinct

короткий

car
[sju:ˈpə:fluəs]

superfluous

надмірний

car
[ˈtæsɪtə:n]

taciturn

мовчазний

car
[traɪt]

trite

банальний

car
[ˈtrɪviəl]

trivial

тривіальний

car
[tju:ˈmʌltjuəs]

tumultuous

галасливий

car
[ˈvæsɪleɪt]

vacillate

вагатися

car
[ˈvenəreɪt]

venerate

благоговіти

car
[vəuˈsɪfərəs]

vociferous

багатоголосий

car