Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Топ 100 дієслів

100 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[əkˈsept]

accept

приймати

car
[ədˈmɪt]

admit

визнавати

car
[ədˈvaɪz]

advise

радити

car
[əˈɡriː]

agree

погоджуватися

car
[əˈlaʊ]

allow

дозволяти

car
[əˈmjuːz]

amuse

розважати

car
[əˈnɔɪ]

annoy

дратувати

car
[ˈænsər]

answer

відповідати

car
[əˈpɒlədʒaɪz]

apologize

вибачатися

car
[əˈraɪv]

arrive

приїхати

car
[ɑːsk]

ask

запитувати

car
[əˈtrækt]

attract

залучати

car
[ˈbætl̩]

battle

боротися

car
[bɪˈɡɪn]

begin

починати

car
[bɪˈliːv]

believe

вірити

car
[blʌʃ]

blush

червоніти

car
[ˈbɒrəʊ]

borrow

позичати

car
[breɪk]

break

ламати

car
[brɪŋ]

bring

приносити

car
[bʌz]

buzz

гудіти

car
[kɔ:l]

call

дзвонити

car
[kæn]

can

могти

car
[ˈkænsl]

cancel

Скасувати

car
[ˈkæri]

carry

нести

car
[tʃeɪndʒ]

change

змінювати

car
[kleɪm]

claim

вимагати

car
[kliːn]

clean

чистити

car
[kləʊz]

close

Закривати

car
[kəˈlekt]

collect

збирати

car
[kəʊm]

comb

розчісувати

car
[kəˈmjuːnɪkeɪt]

communicate

спілкуватися

car
[kəmˈpleɪn]

complain

скаржитися

car
[kʊk]

cook

готувати

car
[ˈkɑːpi]

copy

копіювати

car
[kɒf]

cough

кашляти

car
[dæns]

dance

танцювати

car
[dɪˈsaɪd]

decide

вирішувати

car
[dɪˈskʌs]

discuss

обговорювати

car
[drɔː]

draw

Малювати

car
[draɪv]

drive

керувати автомобілем

car
[ɪnˈdʒɔɪ]

enjoy

насолоджуватися

car
[ɪkˈspleɪn]

explain

пояснювати

car
[fɔ:l]

fall

падати

car
[fɪl]

fill

заповнювати

car
[faɪnd]

find

знаходити

car
[ˈfɪnɪʃ]

finish

закінчувати

car
[fɪt]

fit

відповідати

car
[fɪks]

fix

фіксувати

car
[flaɪ]

fly

літати

car
[ˈfɒləʊ]

follow

слідувати

car
[gɪv]

give

дати

car
[ɡləu]

glow

світитися

car
[greɪt]

grate

Терти на терці

car
[ɡrɪp]

grip

Схопити

car
[ˈhændl̩]

handle

керувати

car
[ˈhæpən]

happen

траплятися

car
[hɪər]

hear

почути

car
[help]

help

допомагати

car
[hɜːt]

hurt

пошкодити

car
[laɪk]

like

подобатися

car
[ˈlɪsən]

listen

слухати

car
[lɪv, laɪv]

live

жити

car
[lʊk]

look

виглядати

car
[luːz]

lose

втратити

car
[muːv]

move

рухати

car
[niːd]

need

Потребувати

car
[ˈəupən]

open

відкрити

car
[ˈɔːgənaɪz]

organise

організовувати

car
[peɪ]

pay

платити

car
[pleɪ]

play

грати

car
[ˈprɒmɪs]

promise

обіцяти

car
[put]

put

класти

car
[reɪn]

rain

литися (про дощ)

car
[rɪˈplaɪ]

reply

Відповісти

car
[sel]

sell

продавати

car
[ʃʌt]

shut

закрити

car
[saɪn]

sign

підписувати

car
[sməʊk]

smoke

палити

car
[spel]

spell

вимовляти по літерах

car
[stɒp]

stop

зупиняти

car
[ˈstʌdi]

study

вчитися

car
[səkˈsiːd]

succeed

Бути успішним

car
[səˈdʒest]

suggest

пропонувати

car
[swɪm]

swim

плавати

car
[tɔːk]

talk

казати

car
[ti:tʃ]

teach

Навчати

car
[trænsˈleɪt]

translate

перекладати

car
[ˈtrævəl]

travel

подорожувати

car
[traɪ]

try

намагатися

car
[tɜːn ɒf]

turn off

вимкнути

car
[tɜːn ɒn]

turn on

увімкнути живлення

car
[taɪp]

type

друкувати

car
[juːz]

use

використовувати

car
[weɪt]

wait

чекати

car
[weɪk ʌp]

wake up

прокинутися

car
[wɒnt]

want

хотіти

car
[wɒtʃ]

watch

дивитися

car
[weɪv]

wave

махати

car
[wɜːk]

work

працювати

car
[ˈwʌri]

worry

турбуватися

car