Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Хімія

25 слів

Для тренування слов додай набір на вивчення

Вивчити набір
[̘. ̈n.ˈæɡrɪɡɪt steɪt]

aggregate state

агрегатний стан

car
[əˈnæləsɪs]

analysis

аналіз

car
[ˈætəm]

atom

атом

car
[ˈkemɪkəl bɔnd]

chemical bond

хімічний зв'язок

car
[ˈkemɪkəl ˈelɪmənt]

chemical element

хімічний елемент

car
[ˈkemɪkəl ɪˈkweɪʃən]

chemical equation

хімічне рівняння

car
[ˈkemɪkəl ˌi:kwɪˈlɪbrɪəm]

chemical equilibrium

хімічна рівновага

car
[ˈkemɪkəl ˈfɔ:mjulə]

chemical formula

хімічна формула

car
[ˈkemɪkəl ˈprɒp.ə.ti]

chemical properties

Хімічні властивості

car
[ˈkemɪkəl riˈæk.ʃ ə n]

chemical reactions

хімічні реакції

car
[ˈkemɪstrɪ]

chemistry

хімія

car
[ˈkɔmpleks ˈsʌbstəns]

complex substance

складна речовина

car
[ˈaɪən]

ion

іон

car
[ˈmetl]

metal

метал

car
[ˈmɔlɪkju:l]

molecule

молекула

car
[ˈnɔnˌmetl]

nonmetal

неметал

car
[ˌpɪərɪˈɔdɪk lɔ:]

periodic Law

Періодичний закон

car
[ˌpɪərɪˈɔdɪk ˈteɪbl]

periodic table

періодична таблиця Менделєєва

car
[ˈrelətɪv əˈtɔmɪk mæs]

relative atomic mass

відносна атомна маса

car
[ˈsaɪ.əns]

science

наука

car
[ˈsɪmpl ˈsʌbstəns]

simple substance

проста речовина

car
[ˈsʌbstəns]

substance

речовина

car
[ˈsɪmbəl ɔv ði: ˈelɪmənt]

symbol of the element

елемент елемент

car
[ˈsɪnθɪsɪs]

synthesis

синтез

car
[ˈveɪlənsɪ]

valency

валентність

car