Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Бенджамін Дізраелі

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Change is inevitable. Change is constant.

Зміни неминучі. Зміни постійні.

Courage is fire, and bullying is smoke.

Відвага - вогонь, а залякування - дим.

Diligence is the mother of good fortune.

Працьовитість - мати удачі.

How much easier it is to be critical than to be correct.

Набагато легше бути критичним, аніж бути правильним.

I am prepared for the worst, but hope for the best.

Я готовий на гірше, але сподіваюся на краще.

It takes a long time to make an old friend.

Потрібно багато часу, щоб зробити старого друга.

Little things affect little minds.

Маленькі речі впливають маленькі уми.

Never take anything for granted.

Ніколи не приймай будь-що як належне.

Nowadays, manners are easy and life is hard.

У наш час манери прості, а життя важке.

Power has only one duty - to secure the social welfare of the People.

Сила має лише одну мету — захищати суспільний добробут народу.

Silence is the mother of truth.

Мовчання – мати істини.

The first magic of love is our ignorance that it can ever end.

Перше диво любові — наше невігластво з приводу того, що воно колись може закінчитися.

There can be economy only where there is efficiency.

Економія може лише там, де є ефективність.

Travel teaches toleration.

Подорожі навчають терпимості.

Where knowledge ends, religion begins.

Де закінчуються знання, там розпочинається релігія.