Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Що вміє собака-робот Spot?

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

"Handle" is interesting - it's sort of half like an animal and it's half something else.

Хендл примітний тим, що виглядає наполовину твариною і наполовину чимось ще.

And this robot is a little bit of a show-off.

І цей робот любить покрасуватись.

How close to human levels of performance and speed can we get in an ordinary task?

Наскільки близьким до людських показників ефективності та швидкості ми можемо підійти зі звичайним завданням?

It's a third-generation humanoid that we've been building.

Це третє покоління розроблених нами роботів-гуманоїдів.

It's got some pretty good rough-terrain capability, even though it has wheels.

У нього досить гарні всюдихідні здібності, хоч у нього на ногах колеса.

It's trying to stay up on the blocks, and it adjusts its stride.

Він намагається втриматись на блоках, регулюючи довжину кроку.

One is balance and dynamic mobility, the second one is mobile manipulation, and the third one is mobile perception.

Перша: рівновага та динамічна рухливість, друга: вільне маніпулювання, третя: сприйняття по ходу дії.

One of the cool things about a legged robot is, it's omnidirectional.

Одна з фішок прямоходячого робота - він багатоспрямований.

The robot can walk with a number of different gaits. It's got a gyro and an IMU.

Робот може використовувати низку різних рухів для ходьби. Він оснащений гірокомпасом та блоком інерційних датчиків.

The robot's doing all its own terrain planning.

Дослідження території робот проводить сам.