Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Цитати з Короля Лева

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And the only thing we know is things don't always go the way we plan.

І єдине, що ми знаємо, це те, що речі не завжди йдуть так, як ми плануємо. - Сімба

Believe in yourself and there will come a day when others will have no choice but to believe with you.

Вір у себе, і настане день, коли в інших не залишиться іншого вибору, як повірити тобі. - Муфаса

I am only brave when I have to be. Being brave doesn't mean you go looking for trouble.

Я сміливий тільки тоді, коли я маю бути. Бути сміливим не означає, що ти вирушаєш на пошуки неприємностей. - Муфаса

I laugh in the face of danger.

Я сміюся в особу небезпеки. - Сімба

It's times like this my buddy Timon here says: you got to put your behind in your past.

У такі моменти мій приятель Тімон каже: "Ти маєш залишити своє позаду в минулому." – Пумба

Look beyond what you see.

Поглянь за межі того, що бачиш. - Рафіки

Oh yes, the past can hurt. But from the way I see it, you can either run from it, or learn from it.

Так, минуле може завдати біль. Але на мій погляд, ти можеш або втекти від цього, або винести з цього урок. - Рафіки

There's more to being a king than getting your way all the time.

Бути королем – це більше, ніж постійно добиватися свого. - Муфаса

Truth? But, truth is in the eye of the beholder.

Правда? Але істина в очах того, хто дивиться. - Шрам

When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great Circle of Life...

Коли ми вмираємо, наші тіла стають травою, а антилопа їсть траву. Отже, ми всі пов'язані у великому Колі Життя… – Муфаса