Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Цитати про навчання

9 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Action comes about if and only if we find a discrepancy between what we are experiencing and what we want to experience. - Philip J. Runkel

Дія відбувається тоді і тільки тоді, коли ми виявляємо невідповідність між тим, що ми переживаємо, і тим, що хочемо випробувати.

Being a student is easy. Learning requires actual work. - William Crawford

Бути студентом легко. Навчання потребує реальної роботи.

I am still learning. - Michelangelo

Я досі вчуся.

If you think education is expensive, try estimating the cost of ignorance. - Howard Gardner

Якщо ви думаєте, що освіта дорога, спробуйте оцінити ціну невігластва.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. - Mahatma Gandhi

Живи так, ніби завтра помреш. Навчися так, ніби тобі судилося жити вічно.

No problem can withstand the assault of sustained thinking. - Voltaire

Жодна проблема не може витримати тиск стійкого мислення.

Recipes tell you nothing. Learning techniques is the key. - Tom Colicchio

Рецепти вам ні про що не говорять. Ключ до успіху – методи навчання.

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. - Benjamin Franklin

Скажи мені, і я забуду, навчи мене, і я, можливо, запам'ятаю, залучи мене, і я навчуся.

The great aim of education is not knowledge but action. - Herbert Spencer

Велика мета освіти – не знання, а дія.