Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Цитати, що надихають на успіх

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Don't stop when you're tired. Stop when you're done.

Не зупиняйся, коли ти стомився. Зупинися, коли закінчиш.

Dream bigger. Do bigger.

Мрій більше. Роби більше.

Dream it. Wish it. Do it.

Мрій про це. Бажай цього. Роби це.

Great things never come from comfort zones.

Великі речі ніколи не приходять із зон комфорту.

Push yourself, because no one else is going to do it for you.

Тихай себе, бо ніхто більше не зробить цього за тебе.

Sometimes later becomes never. Do it now.

Іноді пізніше стає ніколи. Зроби це зараз.

Success doesn't come to you…you go to it.

Успіх сам не приходить до вас... Ви йдете до нього.

The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it.

Чим старанніше ти працюєш на щось, тим важливіше ти почуватимешся, коли досягнеш цього.

Wake up with determination. Go to bed with satisfaction.

Прокинься з рішучістю. Лягай спати із задоволенням.

Your limitation - it's only your imagination.

Ваше обмеження – це лише ваша уява.