Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Джиммі Хендрікс

13 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

All I'm gonna do is just go on and do what I feel.

Все, що я збираюся зробити це просто піти і зробити те, що я відчуваю.

Blues is easy to play, but hard to feel.

Блюз легко грати, але важко відчувати.

Even Castles made of sand, fall into the sea, eventually.

Навіть замки з піску потрапляють у море, зрештою.

I try to use my music to move these people to act.

Я намагаюся використати мою музику, щоб спонукати людей до дії.

I've been imitated so well I've heard people copy my mistakes.

Мені настільки добре наслідували, що я чув, як люди повторювали мої помилки.

If I'm free, it's because I'm always running.

Якщо я вільний, то це тому, що завжди рухаюся.

It all has to come from inside, though, I guess.

Все це має прийти зсередини, принаймні мені так здається.

Knowledge speaks, but wisdom listens.

Знання каже, але мудрість слухає.

Music is a safe kind of high.

Музика є безпечним видом кайфу.

Music is my religion.

Музика – це моя релігія.

With the power of soul, anything is possible.

З силою душі будь що можливо.

You have to give people something to dream on.

Ви маєте дати людям щось, про що можна мріяти.

You have to go on and be crazy. Craziness is like heaven.

Ви повинні йти далі і бути божевільним. Божевільність подібна до раю.