Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Джон Локк

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

All wealth is the product of labor.

Усі багатство є продуктом праці.

Fashion for the most part is nothing but the ostentation of riches.

Мода, здебільшого, не що інше, як хвастощі багатих.

Fortitude is the guard and support of the other virtues.

Стійкість – охорона та підтримка інших чеснот.

Government has no other end, but the preservation of property.

Уряд немає іншого кінця, крім приватизації майна.

It is easier for a tutor to command than to teach.

Наставнику легше командувати, ніж навчати.

Logic is the anatomy of thought.

Логіка – анатомія думки.

No man's knowledge here can go beyond his experience.

Жодні людські знання не випередять його досвід.

Revolt is the right of the people.

Повстання - це право народу.

Sophistry is only fit to make men more conceited in their ignorance.

Софістик потрібна лише для того, щоб зробити чоловіків більш пихатими у своєму невігластві.

The discipline of desire is the background of character.

Дисципліна в бажаннях - це задній план характеру.

The need to find true happiness is the foundation of our freedom.

Необхідність віднайти справжнє щастя є основою нашої свободи.

The only fence against the world is a thorough knowledge of it.

Єдиним щитом від світу є досконале знання про нього.

What worries you, masters you.

Що тебе турбує, те тебе спрямовує.

Where there is no property there is no injustice.

Там де немає власності, немає несправедливості.

Wherever Law ends, Tyranny begins.

Там, де закінчується закон, там починається тиранія.