Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Джордж Буш молодший

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Every loss of life is terrible.

Кожна втрата життя є жахливою.

I believe that freedom is the deepest need of every human soul.

Я вважаю, що свобода є найглибшою потребою кожної людської душі.

I hope my own children never have to fight a war.

Сподіваюся, моїм дітям ніколи не доведеться воювати.

I stand for anti-bigotry, anti-Semitism, and anti-racism.

Я борюся за антифанатизм, антисемітизм та антирасизм.

I think I'd be a better president because I was in combat.

Я думаю, я був би найкращим президентом, бо я був у бою.

I think we all agree, the past is over.

Я думаю, ми всі згодні, що минуле закінчено.

I'm a conservative, but I'm not a nut about it.

Я консерватор, але я не схиблений на цьому.

It's much worse to read criticism about your son than yourself.

Набагато гірше читати критику про свого сина, аніж про себе.

Never ask anyone over seventy how they feel. They'll tell you.

Ніколи не питайте будь-кого, хто старше 70 про їх самопочуття. Вони вам скажуть.

Old guys can still do fun things.

Старі хлопці й досі можуть робити веселі речі.