Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Джордж Вашингтон

13 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Cultivate peace and harmony with all.

Розвивайте мир та гармонію з усім.

Few men have virtue to withstand the highest bidder.

Лише деякі люди мають гідність для того, щоб протистояти.

Happiness and moral duty are inseparably connected.

Щастя та моральний обов'язок нерозривно пов'язані.

It is better to offer no excuse than a bad one.

Краще не виправдовуватися взагалі, ніж виправдовуватися погано.

It is far better to be alone, than to be in bad company.

Набагато краще бути на самоті, ніж бути в поганій компанії.

Joys shared with others are more enjoyed.

Радість, поділена з другом, подвійно приємна.

Laws made by common consent must not be trampled on by individuals.

Закони, зроблені за згодою багатьох, не повинні бути розтоптані одиницями.

Mankind, when left to themselves, are unfit for their own government.

Людство, залишене собі, непридатне до свого власного уряду.

Observe good faith and justice toward all nations.

Дотримуйтесь сумлінності та справедливості по відношенню до всіх народів.

Some day there will be a United States of Europe.

Якось будуть Сполучені Штати Європи.

The Constitution is the guide which I never will abandon.

Конституція — це провідник, якого я ніколи не відмовлюся.

Worry is the interest paid by those who borrow trouble.

Занепокоєння це відсоток, сплачений тими, хто краде неприємності.

Youth is a blunder. Manhood a struggle. Old Age a regret.

Молодість – помилка. Зрілість – боротьба. Старість – жаль.