Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Ілон Маск

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And, no, I'm not an alien, but I used to be one.

Ні, я не інопланетянин, але я був одним із них.

I could either watch it happen or be a part of it.

Я міг би спостерігати за цим, або бути частиною цього.

I think it is possible for ordinary people to be extraordinary.

Я думаю, що це можливо для звичайних людей бути екстраординарним.

Persistence is very important. You should not give up unless you are forced to give up.

Наполегливість дуже важлива. Ви не повинні здаватися, якщо вас не змушують здатися.

Tesla stock price is too high. imo

Акції Tesla коштують надто дорого. імхо

The first step is to establish that something is possible; then probability will occur.

Перший крок – встановити те, що можливо; тоді можливість з'явиться.

There have to be reasons that you get up in the morning and you want to live.

Повинні бути причини, через які ти встаєш зранку і хочеш жити.

We're going to make it happen. As God is my witness, I'm hell-bent on making it work.

Ми збираємось зробити це. Оскільки Бог є моїм свідком, я одержимий бажанням змусити це працювати.

When Henry Ford made cheap, reliable cars, people said, 'Nah, what's wrong with a horse?' That was a huge bet he made, and it worked.

Коли Генрі Форд робив дешеві, надійні машини, люди казали: "Ні, що не так з конем?" Це була величезна ставка, яку він зробив і це спрацювало.

When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.

Коли щось досить важливе, ви робите це, навіть якщо шанси не на вашу користь.