Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Йоганн Гете

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Behavior is the mirror in which everyone shows their image.

Поведінка — дзеркало, де кожен показує своє зображення.

Being brilliant is no great feat if you respect nothing.

Бути ідеальним – це не великий подвиг, якщо ти нічого не шануєш.

Correction does much, but encouragement does more.

Виправлення робить багато, але натхнення робить більше.

Doubt grows with knowledge.

Сумнів зростає зі знанням.

I call architecture frozen music.

Я називаю архітектуру застиглою музикою.

I love those who yearn for the impossible.

Я люблю тих, хто прагне неможливого.

Knowing is not enough, we must apply.

Знання недостатньо, ми маємо застосовувати його.

Love can do much, but duty more.

Кохання може багато, але борг — більше.

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Немає нікого більш поневоленого, ніж ті, хто помилково вважають, що вони вільні.

The coward only threatens when he is safe.

Боягуз загрожує лише тоді, коли він у безпеці.

The soul that sees beauty may sometimes walk alone.

Душа, здатна бачити красу, іноді самотня.

Thinking is more interesting than knowing, but less interesting than looking.

Мислення цікавіше, ніж знання, але менш цікаво, ніж спостереження.

What is not started today is never finished tomorrow.

Що не розпочато сьогодні, не буде закінчено завтра.

Willing is not enough, we must do.

Бажання недостатньо, треба діяти.

Wisdom is found only in truth.

Мудрість можна знайти лише в істині.