Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Як не погоджуватися продуктивно

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And the principles of debate can transform the way that we talk to one another, to empower us to stop talking and to start listening.

І принципи дебатів можуть змінити те, як ми розмовляємо один з одним, дати можливість припинити говорити і почати слухати.

Debate also requires that we separate ideas from the identity of the person discussing them.

Дебати також вимагають, щоб ми відокремлювали ідеї від особистості людини, яка їх обговорює.

He invites us into a shared reality.

Він запрошує нас у спільну реальність.

I'm supposed to be a pretty tough guy, and this is the first time I've had goosebumps in two days.

Я маю бути досить крутим хлопцем, і це перший раз, коли у мене мурашки по шкірі за два дні.

Once you start thinking about what it would take to change your mind, you start to wonder why you were quite so sure in the first place.

Коли ви починаєте думати про те, що потрібно зробити, щоб змінити свою думку, ви починаєте дивуватися, чому ви були такі впевнені в першу чергу.

One of the reasons it is so hard to disagree productively is because we become attached to our ideas.

Одна з причин, чому так важко не погодитися, полягає в тому, що ми прив'язуємося до наших ідей.

People who disagree the most productively start by finding common ground, no matter how narrow it is.

Люди, які не погоджуються найбільш продуктивно, починають із знаходження спільних поглядів, хоч би якими вузькими вони були.

Some days, it feels like the only thing we can agree on is that we can't agree on anything.

Іноді здається, що єдине, з чим ми можемо погодитись, це те, що ми не можемо домовитися ні про що.

The most successful debaters must be great at going to extremes. They make the polarizing palatable.

Найбільш успішні сперечальники повинні бути бездоганними, коли справа доходить до крайнощів. Вони роблять суперечливість «приємною на смак».

The thing that debate allows us to do as human beings is open ourselves up to the possibility that we might be wrong.

Суперечки дозволяють нам, людям зрозуміти, що ми можемо помилятися.